Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - CABLURI ELECTRICE DE JOASA TENSIUNE SI TENSIUNE MEDIE


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
2.032.983 RON

Castigatorul Licitatiei: SC ROMBAL LIGHTING SRL
Anunt de atribuire numarul 143451/21.08.2013
Informatii anunt de participare asociat 139327
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
SC COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA SA
Adresa postala: Adresa postala: TUDOR VLADIMIRESCU, NR.1-15, Localitatea: Targu Jiu, Cod postal: 210132, Romania, Punct(e) de contact: GRIGORIE DADALAU, Tel. +40253335045, In atentia: BLIDEA CIRESICA, Email: [email protected], Fax: +40 253335068, Adresa internet (URL): [email protected] profilului cumparatorului (URL): www.e-licitatie.ro, Localitatea: Targu Jiu, Cod postal: 210132, Romania, Punct(e) de contact: GRIGORIE DADALAU, Tel. +40 253335045, In atentia: BLIDEA CIRESICA, Email: [email protected], Fax: +40 253335068, Adresa internet (URL): www.ceo.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Activitatea principala (activitatile principale) a(le) entitatii contractante
- Prospectare ?i extragere a c?rbunelui ?i a altor combustibili solizi
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
CABLURI ELECTRICE DE JOASA TENSIUNE SI TENSIUNE MEDIE
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: UNITATILE MINIERE DE CARIERA CONFORM ANEXEI LA CAIETUL DE SARCINI
Codul NUTS: RO412 - Gorj
II.1.3) Anuntul implica
Incheierea unui acord-cadru
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Pentru executarea reviziilor si reparatiilor electrice si mentinerea in stare de functionare a utilajelor miniere, benzilor transportoare, a statiilor de pompe, a statiilorsi posturilor de transformare, a atelierelor si sediilor administrative este necesara aprovizionarea de cabluri si conductoare electrice.
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
31321200-4 - Cablu de joasa tensiune si de tensiune medie (Rev.2)
44318000-2-Conductori (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
2, 032, 983RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Da
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Da
Anunt de participare
Numarul anuntului in JO: 2013/S091-155370din11.05.2013
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 490/DM Denumirea: cabluri electrice de joasa tensiune
V.1) Data atribuirii contractului 06.08.2013
V.2) Numarul de oferte primite 4
Numarul de oferte admisibile 3
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SC ROMBAL LIGHTING SRL
Adresa postala: str Avram Iancu, nr 20 B, Tarla 22, parcele 313 si 313/91/1, Localitatea: Otopeni, Cod postal: 075100, Romania, Tel. +40 213105040, Email: [email protected], Fax: +40 314253687
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 44427.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
4, 3
Contract nr: 500/DM Denumirea: CABLU COMANDA
V.1) Data atribuirii contractului 08.08.2013
V.2) Numarul de oferte primite 4
Numarul de oferte admisibile 3
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
MERIDIAN ELECTRO CONSTRUCT S.R.L.
Adresa postala: Str. Patrascu Voda Bl. P1, Sc. D, Ap 4, Loc. Pitesti, Jud. Arges, Localitatea: Pitesti, Cod postal: 110223, Romania, Tel. 0248211170, Email: [email protected], Fax: 0248211170
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 560471.50 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 528000.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
2
Contract nr: 517/DM Denumirea: CABLU ELECTRICE DE MEDIE TENSIUNE
V.1) Data atribuirii contractului 20.08.2013
V.2) Numarul de oferte primite 4
Numarul de oferte admisibile 3
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
ICME ECAB S.R.L.
Adresa postala: str. drumul intre tarlale, nr.42, sect.3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 032982, Romania, Tel. 20.90.206, Email: [email protected], Fax: 256.14.74
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 1490553.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 1460556.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
1
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
Ofertantii care fac dovada ca sunt intreprinderi mici si mijlocii beneficiaza de reduceri cu 50% pentru criteriile legate de cifra de afaceri, de garantia pentru participare si garantia de buna executie, conform Legii nr. 346/2004, art.16, alin.2.2. Ofertantul este obligat sa prezinte amendamente asupra proiectului de contract pana la data limita de deschidere a ofertelor sau in oferta depusa.In cazul in care nu sunt formulate inainte de data limita de deschidere a ofertelor sau atasate in oferta depusa , aut.contract.cosidera ca ofertantul accepta proiectul de contract prezentat in documentatia de atribuire. Sub rezerva respingerii ofertei prezentate, ofertantul poate prezenta amendamente asupra clauzelor contractuale din proiectul de contract, dar comisia de evaluare are obligatia ca inainte de a lua hotararea de respingere a ofertei sa incerce o negociere a obiectiunilor prezentate cu respectivul ofertant, prin comunicari scrise.Pentru clarificari la doc. existente in oferta, comisia de evaluare va acorda un termen de maxim 3 zile lucratoare de la momentul solicitarii.In situatia in care clarificarile nu vor fi transmise in termenul stabilit, ofertele vor fi respinse. In cazul in care pe locul 1 sunt oferte cu preturi egale, se va solicita reofertarea in plic inchis, numai acestor societati pina la departajare.In cadrul sedintei de deschidere se va consemna : -Daca ofertele au fost depuse pana la data si ora limita de depunere mentionate in Fisa de date si Anuntul de participare;
- Daca a fost constituita GP.- Vor fi deschise ofertele financiare si se vor citisi consemna in procesul verbal preturile ofertate, verificandu-se daca a fost ofertata intreagacantitate de produs.- Lista documentelor depuse(veridicitatea lor va fi verificata ulterior sedintei de deschidere). Orice decizie cu privire la calificarea ofertantilor sau dupa caz cu privire la evaluarea ofertelor, va fi luata de catre comisia de evaluare in cadrul unor sedinte ulterioare sedintei de deschiderea ofertelor.In temeiul art.69.2, alin)2 din OUG34/2006, modificata prin OUG77/2012, operatorii participanti vor completa o declaratie cu privire la datele de identificare ale ofertantului/ofertantului asociat/subcontractantului/tert sustinator, conf. Formularului nr.5.
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Biroul Legislatie
Adresa postala: Adresa postala: str.Tudor Vladimirescu, nr.1-15, Localitatea: TG-JIU, Cod postal: 210232, Romania, Tel. +40 374171177, Fax: +40 253222015, Localitatea: Tg-Jiu, Cod postal: 210232, Romania
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
20.08.2013 14:54
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer