Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Calibrare instalatie de masuratori speciale TA; TPA aferente blocului nr. 8


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
85.863 RON

Castigatorul Licitatiei: General Electric International INC. Wilmington -Sucursala Romania
Anunt de atribuire (utilitati) numarul 131684/12.12.2012
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
SC COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA SA
Adresa postala: Uzina Isalnita, str. Mihai Viteazu nr. 101, Localitatea: Isalnita, Cod postal: 207340, Romania, Punct(e) de contact: Simona Florea, Tel. +40 351403758, Email: [email protected], Fax: +40 351403602, Adresa internet (URL): www.eturceni.ro
I.2) Activitatea principala (activitatile principale) a(le) entitatii contractante
- Electricitate
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Calibrare instalatie de masuratori speciale TA; TPA aferente blocului nr. 8
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
27 - Alte servicii
Locul principal de prestare: Uzina Isalnita, str. Mihai Viteazu nr, 101, loc Isalnita
Codul NUTS: RO411 - Dolj
In cazul categoriilor de servicii 17-27 aprobati publicarea prezentului anunt?Da
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Serviciul de calibrare va consta in : a) buclele de masura care se calibrareza: vibratii relative lagare 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 TA-10buc; vibratii absolute lagare 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 TA-10buc; excentricitate TA-1buc; keyfazor ? 1; uzura lagar axial TA(deplasare axiala TA)-1buc; dilatare relativa(CIP, CMP, CJP)TA -3 buc; deplasare axiala pompa ( TPA) -1buc; dilatare relativa turbina TPA ? 1 buc; vibratii absolute lagar 1, 2, 3, 4 TPA-4buc; b)serviciude calibrare cuprind: verificarea traductoarelor de proximitate destinate masurarii vibratiilor, deplasarilor si dilatarilor (bucle complete). Caracteristica U=F(x) (tensiunea de iesire traductor (senzor), functie de distanta dintre traductor si suprafata de masurat ) se va efectua in minim 10 puncte; verificarea functionarii traductoarelor de viteza; verificarea rack-ului 3500;verificarea si reconfigurarea softului Sistem 1 conform cu modificarile efectuate; verificarea functionarii circuitelor de masura (se va genera semnal de tensiune corespunzator valorii maxime a scalei si respectiv ½ din valoarea scalei, urmarindu-se corectitudinea valorilor indicate de sistemul de masura). Cu aceasta ocazie se va verifica si daca valoarea curentului de iesire furnizat, este corespunzator valorii masurate; c) verificare software.
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
50433000-9 - Servicii de calibrare (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
85, 862.9RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Negociere fara anunt de participare
Justificarea alegerii procedurii de negociere fara publicarea prealabila a unui anunt de participare:
• Nu s-au prezentat oferte sau nu au fost prezentate oferte admisibile ca raspuns la Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
7533/19.11.2012
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 61 / ECI Denumirea: Calibrare instalatie de masuratori speciale TA; TPA aferente blocului nr. 8
V.1) Data atribuirii contractului 04.12.2012
V.2) Numarul de oferte primite 1
Numarul de oferte admisibile 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
General Electric International INC. Wilmington -Sucursala Romania
Adresa postala: str. Calea Floreasca, nr. 169A, Cladirea Floreasca etaj 7; sector 1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 014459, Romania, Tel. +40 372074698, Fax: +40 372074698
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 86500.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 85862.90 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Organismul competent pentru procedurile de mediere
Tribunalul Dolj
Adresa postala: str. Brestei nr. 12, Localitatea: Craiova, Cod postal: 200420, Romania, Tel. +40 251418612, Email: [email protected], Fax: +40 251419851
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
10.12.2012 12:04
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer