Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Camere video


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
464.753 RON

Castigatorul Licitatiei: GENERAL SECURITY S.R.L.
Anunt de atribuire numarul 96609/03.09.2010
Informatii anunt de participare asociat 90553
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
INSTITUTUL PENTRU TEHNOLOGII AVANSATE
Adresa postala:  str. Dinu Vintila, nr. 10, sector 2, Bucuresti, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  021102, Romania, Punct(e) de contact:  Enescu Robert, Tel. 0216107095, Email:  [email protected], Fax:  0212100454, Adresa profilului cumparatorului:  www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sauorice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
- Ordine si siguranta publica
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Camere video
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: str. Dinu Vintila, nr. 10, sector 2, Bucuresti
Codul NUTS: RO321 - Bucuresti
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Furnizare de camere video
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
32234000-2 - Camere de televiziune cu circuit inchis (Rev.2)
32333200-8-Camere video (Rev.2)
32351000-8-Accesorii pentru echipament audio si video (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
464, 752.8RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Da
Anunt de participare
Numarul anuntului in JO: 2010/S59-087728din25.03.2010
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 51 Denumirea: Camere video model MTX 590 HQ
V.1) Data atribuirii contractului 7/23/2010
V.2) Numarul de oferte primite 7
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
GENERAL SECURITY S.R.L.
Adresa postala:  Str. Avram Iancu, Nr.36, Ap.2, Localitatea:  Cluj-Napoca, Cod postal:  400083, Romania, Tel. 0264439200, Email:  [email protected], Fax:  0264439280, Adresa internet (URL):  WWW.GENERALSECURITY.RO
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 117600.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 52259.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
1, 9
Contract nr: 52 Denumirea: Camere video model Speed Dome, STK-G131B, 133G, 134 G, 131P
V.1) Data atribuirii contractului 7/12/2010
V.2) Numarul de oferte primite 8
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
Omnidata S.A.
Adresa postala:  Str. Ionita Cegan, nr.1, bl. P17, ap. 2, sector 5, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  050687, Romania, Tel. 4108010, Email:  [email protected];[email protected], Fax:  4111078, Adresa internet (URL):  www.omnidata.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 277630.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 161199.80 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
2, 4
Contract nr: 50 Denumirea: Camere video Dome IP, model 233D, 213, 214
V.1) Data atribuirii contractului 7/12/2010
V.2) Numarul de oferte primite 10
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
PRO SYS S.R.L.
Adresa postala:  sect.2, Bd. Pache Protopopescu, nr.108, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  021415, Romania, Tel. 021/2524232, Email:  [email protected], Fax:  021/2524232, Adresa internet (URL):  www.prosys.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 281580.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 242620.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
3
Contract nr: 53 Denumirea: Camere video model VQ253CH-P37P, VQ29-B12, MD 120 BHEXP4
V.1) Data atribuirii contractului 7/8/2010
V.2) Numarul de oferte primite 2
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
MAC DOUGLAS GRUP S.R.L.
Adresa postala:  sect.2, str.Dimitrie Onciu, nr.7, imobilul C1, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  024053, Romania, Tel. 252.75.70/80, Email:  [email protected], Fax:  252.75.36
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 10770.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 8674.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
5, 10
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
Pentru loturile 6, 8, 11, 12 si 13 se anuleaza procedura de atribuire a contractului de achizitie publica, in conformitate cu art. 209, alin (1), lit. c) din O.U.G. 34/2006, intrucat nu s-a depus nicio oferta. Pentru lotul 7 se anuleaza procedura de atribuire a contractului de achizitie, in conformitate cu art. 209, alin (1), litera d) din O.U.G. 34/2006, intrucat este imposibila incheierea contractului.
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Curtea de Apel Bucuresti
Adresa postala:  Splaiul Independentei, nr. 5, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  050091, Romania, Tel. 021 319 51 80, Email:  [email protected], Fax:  021 332 12 40, Adresa internet (URL):  www.cnsc.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
Curtea de Apel Bucuresti
Adresa postala:  Splaiul Independentei, nr. 5, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  050091, Romania, Tel. 021 319 51 80, Email:  [email protected], Fax:  021 332 12 40, Adresa internet (URL):  http: //portal.just.ro
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Serviciul juridic al autoritatii contractante
Adresa postala:  str. Dinu Vintila, nr. 10, sector 2, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  021102, Romania, Tel. 021 410 65 50 / 6853, Email:  [email protected], Fax:  021 610 25 58
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
01.09.2010 16:21
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer