Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Campanie de promovare a Programului Operational Sectorial ?Mediu? ? exemple de bune practici - Lot I ?Creatie?, Lot II ?Difuzare?, Lot III ?Evaluare impact?


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
4.383.026 RON

Castigatorul Licitatiei: MEDIA ONE S.R.L.
Anunt de atribuire numarul 110453/28.04.2011
Informatii anunt de participare asociat 106516
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Ministerul Mediului si Padurilor
Adresa postala:  Str. Justitiei nr. 59-61, Sec. 4, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  040117, Romania, Punct(e) de contact:  Lucian MIHAI, Tel. 316.61.57, In atentia:  Lucian MIHAI, Email:  [email protected], Fax:  316.07.78, Adresa internet (URL):  www.posmediu.ro, Adresa profilului cumparatorului:  www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sauorice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
- Mediu
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Campanie de promovare a Programului Operational Sectorial ?Mediu? ? exemple de bune practici - Lot I ?Creatie?, Lot II ?Difuzare?, Lot III ?Evaluare impact?
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
13 - Servicii de publicitate
Locul principal de prestare: Str. Justitiei nr. 59-61, Sec. 4, Bucuresti, Romania
Codul NUTS: RO321 - Bucuresti
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Scopul contractului il reprezinta informarea publicului general despre importanta, obiectivele si prioritatile POS Mediu cu privire la dezvoltarea si modernizarea infrastructurii de mediu in Romania, precum si Evaluarea impactului campaniei de promovare a POS Mediu, in vederea stabilirii eficientei si eficacitatii acesteia.
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
79341100-7 - Servicii de consultanta in publicitate (Rev.2)
79341000-6-Servicii de publicitate (Rev.2)
79341200-8-Servicii de gestionare publicitara (Rev.2)
79342200-5-Servicii de promovare (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
4, 383, 025.52RON TVA inclus(24%)
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economic
Criterii
Pondere
1.
Pretul ofertei
40%
Descriere:
2.
Propunerea tehnica
60%
Descriere:
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
POSM/6/AT/VIII.5, 6, 7.2010
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Da
Anunt de participare
Numarul anuntului in JO: 2010/S214-328785din04.11.2010
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 1000 Denumirea: Campanie de promovare a POS ?Mediu? ? exemple de bune practici? - Lot I Creatie
V.1) Data atribuirii contractului 3/1/2011
V.2) Numarul de oferte primite 3
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
MEDIA ONE S.R.L.
Adresa postala:  str.Mihai Bravu, nr. 6, Localitatea:  Ploiesti, Cod postal:  100550, Romania, Tel. 021 3150516, Email:  [email protected];[email protected], Fax:  021 3150516, Adresa internet (URL):  www.mediaone.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 796080.00 Moneda: RON Cu TVA inclus TVA(%): 24.00
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 525412.80 Moneda: RON Cu TVA inclus TVA(%): 24.00
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
1
Contract nr: 1427 Denumirea: Campanie de promovare a POS ?Mediu? ? exemple de bune practici? - Lot III Evaluare impact
V.1) Data atribuirii contractului 3/21/2011
V.2) Numarul de oferte primite 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
GRAFFITI/B B D O S.A.
Adresa postala:  Iordache Golescu Nr.17 Sector 1, Bucuresti, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  011332, Romania, Tel. 0213160200, Email:  [email protected], Fax:  0213160207
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 212288.00 Moneda: RON Cu TVA inclus TVA(%): 24.00
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 168739.20 Moneda: RON Cu TVA inclus TVA(%): 24.00
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
3
Contract nr: 1950 Denumirea: Campanie de promovare a POS Mediu - exemple de bune practici - Lot II Difuzare
V.1) Data atribuirii contractului 4/13/2011
V.2) Numarul de oferte primite 5
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
GRAFFITI/B B D O S.A.
Adresa postala:  Iordache Golescu Nr.17 Sector 1, Bucuresti, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  011332, Romania, Tel. 0213160200, Email:  [email protected], Fax:  0213160207
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 4776480.00 Moneda: RON Cu TVA inclus TVA(%): 24.00
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 3688873.52 Moneda: RON Cu TVA inclus TVA(%): 24.00
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
2
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): Sursa de finantare provine de la Bugetul de Stat, urmand ca 75% din totalul cheltuielilor eligibile sa fie rambursate din FEDR prin Axa Prioritara 6 ?Asistenta Tehnica? din POS Mediu
VI.2) Alte informatii
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Organismul competent pentru procedurile de mediere
Trbunalul Municipiului Bucuresti
Adresa postala:  Bld. Unirii nr. 37, sector 4, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  030823, Romania, Tel. 021 408 36 00, Email:  [email protected], Fax:  021 408 37 00, Adresa internet (URL):  www.tmb.ro
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Serviciul Asistenta Tehnica, Directia Asistenta Tehnica, AM POS Mediu
Adresa postala:  Str. Justitiei, Nr. 59 ? 61, Corp B, Sectorul 4, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  040117, Romania, Tel. 021 316 61 57, Fax:  021 316 07 78
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
21.04.2011 10:26
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer