Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Campanie de promovare pentru implementarea proiectului ?Cobza de vacanta?la Dorna Arini?


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
619.250 RON

Castigatorul Licitatiei: SC PDE STRATEGII SI INVESTITII SRL
Anunt de atribuire numarul 143533/30.10.2013
Informatii anunt de participare asociat 141286
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
COMUNA DORNA ARINI (PRIMARIA COMUNEI DORNA ARINI JUDETUL SUCEAVA)
Adresa postala: comuna Dorna Arini, sat Cozanesti judetul Suceava, Localitatea: Dorna-Arini, Cod postal: 727201, Romania, Punct(e) de contact: MARIUS BIZOM, Tel. +40 230576018, Email: [email protected], Fax: +40 230576126, Adresa internet (URL): dornaarinisv.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Campanie de promovare pentru implementarea proiectului ?Cobza de vacanta?la Dorna Arini?
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
13 - Servicii de publicitate
Locul principal de prestare: Sat Cozanesti, Comuna Dorna Arini, Jud. Suceava
Codul NUTS: RO215 - Suceava
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Contractul de achizitie implica realizarea materialelor de promovare si prestarea serviciilor de promovare media, respectiv realizarea campaniei de promovare pentru implementare proiectului ?Cobza de vacanta?la Dorna Arini?.Achizitia are in vedere: 1Realizare concept grafic (logo, identitate vizuala)2Portal turism cu update, administrare, gazduire (cu banner pentru internet)3Productie materiale outdoor4Materiale publicitare electronice si tiparite/inscriptionate (inclusiv productii audio-video si baze de date)5Realizare baza de date cu 4000 fotografii6Realizare cartografiere harta si realizare harta turistica electronica la scara7Material promotional de tip cobza din lemn8Realizare stand expozitional (pentru participarea la cele 2 targuri nationale de turism)9Promovare online10Campanii TV11Campanii outdoor12Campanii Radio13Insertii publicitare (presa scrisa si online)14Campania de marketing direct (distributia materialelor publicitare electronice si tiparite/imprimate/inscriptionate)Detaliile cu privire la achizitii se regasesc in caietul de sarcini.
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
79341000-6 - Servicii de publicitate (Rev.2)
22462000-6-Materiale publicitare (Rev.2)
72413000-8-Servicii de proiectare de site-uri WWW (World Wide Web) (Rev.2)
92111200-4-Productie de filme si de casete video publicitare, de propaganda si de informare (Rev.2)
92111210-7-Productie de filme publicitare (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
619, 250RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economic
- criteriile mentionate in continuare
- criteriile enuntate in caietul de sarcini, in invitatia de a prezenta o oferta sau de a participa la negociere sau in documentul descriptiv
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Da
Anunt de intentie
Numarul anuntului in JO: 2013/S092-157050din14.05.2013
Anunt de participare
Numarul anuntului in JO: 2013/S092-157050din14.05.2013
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 5341 Denumirea: Campanie de promovare pentru implementarea proiectului ?Cobza de vacanta?la Dorna Arini?
V.1) Data atribuirii contractului 10.09.2013
V.2) Numarul de oferte primite 3
Numarul de oferte admisibile 2
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SC PDE STRATEGII SI INVESTITII SRL
Adresa postala: bulevardul Nicolae Balcescu, , nr.20A. parter. ap.20, Localitatea: Buzau, Cod postal: 120300, Romania, Tel. 0212411131, Fax: 0212411131
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 707237.70 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 619250.00 Moneda: RON Fara TVA
Numarul de luni: 19
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): Campania de promovare a potentialului turistic al Comunei Dorna Arini?COBZA DE VACANTA... LA DORNA ARINI? in cadrul proiectului ?COBZA DE VACANTA?LA DORNA ARINI?, cod SMIS 19624, finantat prin POR 5.3, Operatiunea: Dezvoltarea si consolidarea turismului intern prin sprijinirea promovarii produselor specifice si a activitatilor de marketing specifice
VI.2) Alte informatii
1. Modul de departajare a ofertelor clasate pe primul loc: Departajarea se va face in primul rand prin intermediul pretului, oferta cu cel mai mic pret total urmand a fi acceptata. Daca preturile ofertate sunt egale se va solicita reofertarea ofertei financiare in plic inchis, in vederea departajarii ofertelor.2. Operatorii economici ofertanti au obligatia de a prezenta modelul de contract insusit si au posibilitatea de a formula amendamente la modelul de contract propus.
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Unitatea administrativ-teritoriala Dorna Arini
Adresa postala: Sat Cozanesti, Comuna Dorna Arini, Jud. Suceava, Localitatea: Dorna Arini, Cod postal: 727200, Romania, Tel. +40 230576018, Email: [email protected], Fax: +40 230576126
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
29.10.2013 14:38
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer