Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Campanie nationala de informare publica privin alegerile parlamentare din Romania - 2008


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
1.489.167 RON

Castigatorul Licitatiei: SC IMAGER – THE IMAGE CREATOR SRL
Anunt de atribuire numarul 63274/19.11.2008
Informatii anunt de participare asociat 47983
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Agentia pentru Strategii Guvernamentale
Adresa postala: Piata Victoriei nr. 1, sector 1, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 011791, Romania, Punct(e) de contact: Marius Todea, Tel.021-3180355, Email: [email protected], Fax: 021-3180355, Adresa internet (URL): www.publicinfo.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sauorice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Campanie nationala de informare publica privin alegerile parlamentare din Romania - 2008
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
13 - Servicii de publicitate
Locul principal de prestare: Posturi TV, posturi radio, internet
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Difuzare spoturi pe posturi TV si radio si difuzare banner pe internet, privitor la alegerile parlamentare din Romania - 2008
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
92220000-9 - Servicii de televiziune (Rev.2)
72000000-5-Servicii IT: consultanta, dezvoltare de software, internet si asistenta (Rev.2)
92210000-6-Servicii de radio (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
1, 489, 166.99RON TVA inclus(19%)
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 71 Denumirea: Campanie de informare
V.1) Data atribuirii contractului 11/17/2008
V.2) Numarul de oferte primite 6
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SC IMAGER THE IMAGE CREATOR SRL
Adresa postala: Str. George Calinescu nr. 53 A, etaj 3, sector 1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 011692, Romania, Tel.021-2338030, Email: [email protected], Fax: 021-2338098, Adresa internet (URL): www.imager.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 1900000.00 Moneda: RON Cu TVA inclus TVA(%): 19.00
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 1489166.99 Moneda: RON Cu TVA inclus TVA(%): 19.00
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National pentru Solutionarea Contestatiilor
Adresa postala: str. Stavropoleus nr. 6, sector 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel.021/3104641, Email: [email protected], Fax: 021/3104642, Adresa internet (URL): www.cnsc.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
CURTEA DE APEL
Adresa postala: Soseaua Oltenitei nr. 107-117, sector 4, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 041318, Romania, Tel.021/3323564, Fax: 021/3323564
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Agentia pentru Strategii Guvernamentale
Adresa postala: Piata Victoriei nr. 1, sector 1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 011791, Romania, Tel.021/3180350, Email: [email protected], Fax: 021/3180351, Adresa internet (URL): www.publicinfo.ro
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
17.11.2008 12:51
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer