Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Campanii de publicitate ?TRADITIE SI SPIRITUALITATE PANCEANA? ? PROIECT PENTRU PROMOVAREA OBIECTIVELOR TURISTICE CU VALOARE IDENTITARA


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
529.538 RON

Castigatorul Licitatiei: SC QUAL MEDIA GROUP SRL
Anunt de atribuire numarul 129048/15.10.2012
Informatii anunt de participare asociat 129614
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
ORASUL PANCIU
Adresa postala: Oras Panciu, Str.Mihai Viteazu nr. 2 , Judetul Vrancea, Localitatea: Panciu, Cod postal: 625400, Romania, Punct(e) de contact: EUGEN GIL BULEANDRA, Tel. +40 237275811, Email: [email protected], Fax: +40 237276137, Adresa internet (URL): www.primaria-panciu.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Campanii de publicitate ?TRADITIE SI SPIRITUALITATE PANCEANA? ? PROIECT PENTRU PROMOVAREA OBIECTIVELOR TURISTICE CU VALOARE IDENTITARA
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
13 - Servicii de publicitate
Locul principal de prestare: Orasul Panciu, Judetul Vrancea
Codul NUTS: RO226 - Vrancea
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
SERVICII DE ELABORARE DE MATERIALE DE PROMOVARE SI MARKETING AL PRODUSELOR TURISTICE, INCLUSIV REALIZAREA, CONSTRUIREA SI INCHIRIEREA STANDURILOR EXPOZITIONALEIN CADRUL TARGURILOR SI EVENIMENTELORDE TURISM DIN TARAIN CADRUL PROIECTULUI ?TRADITIE SI SPIRITUALITATE PANCEANA? ? PROIECT PENTRU PROMOVAREA OBIECTIVELOR TURISTICE CU VALOARE IDENTITARADIN ORASUL PANCIU, JUDETUL VRANCEA
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
79341400-0 - Servicii de campanii de publicitate (Rev.2)
22460000-2-Materiale publicitare, cataloage comerciale si manuale (Rev.2)
39154100-7-Standuri de expozitie (Rev.2)
70310000-7-Servicii de inchiriere sau de vanzare de imobile (Rev.2)
79571000-7-Servicii de expediere (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
529, 537.81RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economic
- criteriile mentionate in continuare
- criteriile enuntate in caietul de sarcini, in invitatia de a prezenta o oferta sau de a participa la negociere sau in documentul descriptiv
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 14124/15.12.2011 Denumirea: ?TRADITIE SI SPIRITUALITATE PANCEANA? ? PROIECT PENTRU PROMOVAREA OBIECTIVELOR TURISTICE CU VALOARE
V.1) Data atribuirii contractului 15.12.2011
V.2) Numarul de oferte primite 1
Numarul de oferte admisibile 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SC QUAL MEDIA GROUP SRL
Adresa postala: Str. Ion Creanga, nr. 125/4, Cugir, Jud. Alba, Localitatea: Cugir, Cod postal: 515600, Romania, Tel. +40 264450006
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 529537.81 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 450109.00 Moneda: RON Fara TVA
Numarul de luni: 11
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): Programul Operational Regional (POR) 2007 ? 2013, Axa prioritara 5 ? Dezvoltarea durabila si promovarea turismului Domeniul major de interventie 5.3 ? Promovarea potentialului turistic si crearea infrastructurii necesare, in scopul cresterii atractivitatii Romaniei ca destinatie turistica
VI.2) Alte informatii
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str.Stavropoleos nr. 6, Sector 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +4 0213104642, Email: [email protected], Adresa internet (URL): www.cnsc.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
Tribunalul Vrancea
Adresa postala: Str. Cuza Voda, Localitatea: Focsani, Cod postal: 620034, Romania, Tel. +4 0237616000
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Serviciul Juridic al Primariei Orasului Panciu, Jud. Vrancea.
Adresa postala: Str. Mihai Viteazu nr. 2, Localitatea: Panciu, Cod postal: 625400, Romania, Tel. +40 237275811, Email: [email protected], Adresa internet (URL): www.primaria-panciu.ro
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
11.10.2012 10:43
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer