Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Campus scolar - Colegiul Economic "Virgil Madgearu"


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
296.310 RON

Castigatorul Licitatiei: S.C. CILAS C.F. S.R.L.
Anunt de atribuire numarul 38449/19.02.2008
Informatii anunt de participare asociat 25582
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
COLEGIUL ECONOMIC "VIRGIL MADGEARU"
Adresa postala: STR.RUDULUI NR.24, Localitatea: Ploiesti, Cod postal: 100024, Romania, Punct(e) de contact: Petrica Dragomir, Tel.0244543561, In atentia: Director Petrica Dragomir, Email: [email protected], Fax: 0244543794, Adresa internet (URL): Romania, oras Ploiesti, Jud. Prahova, str. Rudului nr. 24, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro-art.75(6)/OUG34
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sauorice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
- Educatie
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Campus scolar - Colegiul Economic "Virgil Madgearu"
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
12 - Servicii de arhitectura, servicii de inginerie specializata si servicii de inginerie integrata, servicii deproiectare urbanistica si peisagisitica, servicii conexe de consultanta stiintifica si tehnica, servicii de testari si analize tehnice
Locul principal de prestare: COLEGIUL ECONOMIC "VIRGIL MADGEARU" PLOIESTI, STR. RUDULUI NR. 24, JUD. PRAHOVA, COD POSTAL 100024
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Proiectare campus scolar-Intocmirea documentatiei de demolare a salii de sport existente, inclusiv obtinerea avizelor si a aturizatiei de demolare - ADSS-Plan urbanistic de detaliu -PUD- Studiu de fezabilitate-SF- Proiect tehnic-PT-Proiect pentru obtinerea autorizatiei de construire-PAC (inclusiv studiu geo si ridicare topo)- Detalii de executie-DE- Caiet de sarcini-CS
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
74840000-9 - Servicii de proiectare specializata (Rev.1)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
296, 310RON TVA inclus(19%)
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Da
Anunt de intentie
Numarul anuntului in JO: 2007/S212-257833din03.11.2007
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 93 Denumirea: CONTRACT PROIECTARE
V.1) Data atribuirii contractului 2/4/2008
V.2) Numarul de oferte primite 5
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
S.C. CILAS C.F. S.R.L.
Adresa postala: STR. MESCHENDORFER NR. 359, BRASOV, Localitatea: PLOIESTI, Cod postal: 500446, Romania, Tel.0268545628, Fax: 0268545628
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 400000.00 Moneda: RON Cu TVA inclus TVA(%): 19.00
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 296310.00 Moneda: RON Cu TVA inclus TVA(%): 19.00
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
CONSILIUL NATIONAL DE SOLUTIONARE A CONTESTATIILOR
Adresa postala: STR. STAVROPOLEOS NR.6 SECTOR 3, BUCURESTI COD 030084, Localitatea: BUCURESTI, Cod postal: 030084, Romania, Tel.0213104641, Email: [email protected], Fax: 0213104642, Adresa internet (URL): www.cnsc.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
CURTEA DE APEL PLOIESTI
Adresa postala: STR. EMILE ZOLA NR. 4, Localitatea: PLOIESTI, Cod postal: 100043, Romania
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
PRIMARIA MUNICIPIULUI PLOIESTI NSERVICIUL JURIDIC CONTENCIOS
Adresa postala: B-DUL REPUBLICII NR. 2, Localitatea: PLOIESTI, Cod postal: 100008, Romania, Tel.0244516699
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
15.02.2008 15:39
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer