Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Campus Scolar la Colegiul Tehnic Batthyany Ignac Gheorgheni Jud. Harghita


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
10.705.046 RON

Castigatorul Licitatiei: SC Exbeton SRL
Anunt de atribuire numarul 39077/28.01.2008
Informatii anunt de participare asociat 22729
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Colegiul Tehnic Batthyany Ignac
Adresa postala: Bd. Lacu Rosu Nr. 149, Localitatea: Gheorgheni, Cod postal: 535500, Romania, Punct(e) de contact: Zoltan - Bela Farkas, Tel.364074, In atentia: Domnului director, Email: [email protected], Fax: 365448
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sauorice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
- Educatie
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Campus Scolar la Colegiul Tehnic Batthyany Ignac Gheorgheni Jud. Harghita
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea
Locul principal de executare: Municipiul Gheorgheni
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Realizare camin internat cu biblioteca, centrala termica, depozite de lemne;10 garsoniere pentru cadre didactice; Sala de sport, inclusiv anexe;Terenuri de sport;Utilitati tehnico edilitare aferente;Zone verzi si locuri de parcare;
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45214200-2 - Lucrari de constructii de institutii scolare (Rev.1)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
10, 705, 046RON TVA inclus(19%)
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
2904
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 3068 Denumirea: Campus Scolar - Reabilitarea Unitatii de Invatamant Colegiul Tehnic Batthyany Ignac Gheorgheni - Har
V.1) Data atribuirii contractului 12/27/2007
V.2) Numarul de oferte primite 2
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SC Exbeton SRL
Adresa postala: Str. Kossuth Lajos Nr. 242, Localitatea: Gheorgheni, Cod postal: 535500, Romania, Tel.0266364788, Fax: 0266364788
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 10705046.00 Moneda: RON Cu TVA inclus TVA(%): 19.00
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos Nr. 6 Sector 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel.0213104641, Email: [email protected], Fax: 0213104642, Adresa internet (URL): www.cnsc.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
Tribunalul Judetean Harghita
Adresa postala: Str. Dozsa Gyorgy Nr. 6, Localitatea: Miercurea Ciuc, Cod postal: 530132, Romania, Tel.0266-312118, Fax: 0266-312118
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Colegiul Tehnic Batthyany Ignac
Adresa postala: B-dul. Lacu Rosu Nr. 149, Localitatea: Gheorgheni, Cod postal: 535500, Romania, Tel.0266-364074, Email: [email protected], Fax: 0266-365448
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
28.01.2008 15:05
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer