Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Campus scolar, municipiul Vaslui


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
26.897.462 RON

Castigatorul Licitatiei: Asociatia SC Corevas SA Vaslui - lider- SC SCIR SA Vaslui- SC Hidrotehnica SA Vaslui
Anunt de atribuire numarul 43625/18.12.2008
Informatii anunt de participare asociat 50874
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
MUNICIPIUL VASLUI
Adresa postala: Strada Spiru Haret nr.2, Localitatea: Vaslui, Cod postal: 730139, Romania, Punct(e) de contact: Dorin Apavaloaie, Tel.0235-310999, Email: [email protected], Fax: 0235-315946, Adresa internet (URL): www.primariavaslui.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Campus scolar, municipiul Vaslui
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea
Locul principal de executare: Municipiul Vaslui
strada Castanilor nr.2
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Construirea unui Campus scolar in municipiul Vaslui
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45214200-2 - Lucrari de constructii de institutii scolare (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
26, 897, 461.24RON TVA inclus(19%)
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 36133 Denumirea: Campus scolar, municipiul Vaslui
V.1) Data atribuirii contractului 11/28/2008
V.2) Numarul de oferte primite 2
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
Asociatia SC Corevas SA Vaslui - lider- SC SCIR SA Vaslui- SC Hidrotehnica SA Vaslui
Adresa postala: Spiru Haret nr.4, Localitatea: Vaslui, Cod postal: 730139, Romania, Tel.0235/321188, Fax: 0235/361831
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 29088788.30 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 22602908.61 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: strada Stravopoleos nr. 6, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel.021-3104641, Email: [email protected], Fax: 021-3104642, Adresa internet (URL): www.cnsc.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Oficiul Juridic Primaria Municipiului Vaslui
Adresa postala: Strada Stefan cel Mare, nr. 79, Localitatea: Vaslui, Cod postal: 730168, Romania, Tel.0235310999, Email: [email protected], Fax: 0235315946, Adresa internet (URL): www.primariavaslui.ro
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
17.12.2008 14:44
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer