Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - CAMPUS SCOLAR TIP -10 SALI DE CLASA (SCOALA DE ARTE SI MESERII ) SAT VETRISOAIA COMUNA VETRISOAIA JUDETUL VASLUI


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
14.008.478 RON

Castigatorul Licitatiei: SC SAM MAR CONSTRUCT SRL
Anunt de atribuire numarul 68437/22.04.2009
Informatii anunt de participare asociat 60115
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
COMUNA VETRISOAIA
Adresa postala: COMUNA VETRISOAIA , JUDETUL VASLUI, Localitatea: Vetrisoaia, Cod postal: 737570, Romania, Punct(e) de contact: VASILE PUIU, Tel.0235432016, Email: [email protected], Fax: 0235432016
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
CAMPUS SCOLAR TIP -10 SALI DE CLASA (SCOALA DE ARTE SI MESERII ) SAT VETRISOAIA COMUNA VETRISOAIA JUDETUL VASLUI
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea
Locul principal de executare: SAT VETRISOAIA COMUNA VETRISOAIA JUDETUL VASLUI
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
CONSTRUIREA UNEI SCOLI CU 10 SALI DE CLASA ;CAMIN INTERNAT - 100 LOCURI , CANTINA SI CLUB -100 DE LOCURI , SALA DE SPORT , TERENURI SPORT, ATELIER , CABINA POARTA , CENTRALA TERMICA, CLADIRE GARSONIERE , SISTEMATIZARE VERTICALA
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45214000-0 - Lucrari de constructii de institutii de invatamant si centre de cercetare (Rev.2)
45232150-8-Lucrari pentru conducte de alimentare cu apa (Rev.2)
45232400-6-Lucrari de constructii de canalizare de ape reziduale (Rev.2)
45251200-3-Lucrari de constructii de centrale termice (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
14, 008, 478RON TVA inclus(19%)
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 217 Denumirea: CAMPUS SCOLAR TIP 10SALI DE CLASA ( SCOALA DE ARTE SI MESERII)
V.1) Data atribuirii contractului 1/22/2009
V.2) Numarul de oferte primite 2
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SC SAM MAR CONSTRUCT SRL
Adresa postala: STR. MOLDOVEI NR. 37, Localitatea: HUSI, Cod postal: 735100, Romania
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 15844563.00 Moneda: RON Cu TVA inclus TVA(%): 19.00
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 14008478.00 Moneda: RON Cu TVA inclus TVA(%): 19.00
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
CONSILIUL NATIONAL DE SOLUTIONARE A CONTESTATIILOR
Adresa postala: STR.STAVROPLEUS, NR.6 , SECTORUL 3, Localitatea: BUCURESTI, Cod postal: 010837, Romania, Tel.0213104641, Email: [email protected], Fax: 0213104642, Adresa internet (URL): wwwcnsc.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
Tribunalul Vaslui-Serviciul Contencios Administrativ
Adresa postala: Str.Badea Romeo, Nr. 13, Localitatea: Vaslui, Cod postal: 730138, Romania, Tel.023511032, Email: [email protected], Fax: 0235312432
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Prim[ria comunei Vetrisoaia
Adresa postala: comuna Vetrisoaia, judetul Vaslui, Localitatea: Vetrisoaia, Cod postal: 737570, Romania, Tel.0235432016, Email: [email protected], Fax: 0235432016
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
22.04.2009 11:56
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer