Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Canalizare apa menajera si statie de epurare in comuna Virsolt, judetul Salaj


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
2.957.584 RON

Castigatorul Licitatiei: SC CONSTRUCTII MONTAJ SA
Anunt de atribuire numarul 38416/13.12.2007
Informatii anunt de participare asociat 18655
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
COMUNA VIRSOLT
Adresa postala: Virsolt, Localitatea: Varsolt, Cod postal: 457355, Romania, Punct(e) de contact: Alexandru Balint, Tel.0741214528, Email: [email protected], Fax: 0260672500
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Canalizare apa menajerasi statie de epurare in comuna Virsolt, judetul Salaj
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea
Locul principal de executare: Locul principal de executare: Comuna Virsolt, satul Virsolt
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
- retea de canalizare menajera gravitationala din conducta PVC-100, Sn4, De 250 mm in lungime de 8235 ml si De 315 mm , L= 1182 ml, precum si camine de vizitare in numar de 262 de bucati pentru conducte cu De 250 mm si 45 de bucati pentru conducte cu De 315 mm;
- retea de canalizare menajera sub presiune, ce cuprinde conducte de refulare din polietilena de inalta densitate cu De 160x6, 2 mm, Pn8Mpa, PE100, L = 732 ml si De 90x3, 5 mm, Pn8Mpa, PE100, L = 933 ml;
- 4 statii de pompare- racord de apa la statia de epurare ce cuprinde conducte de refulare din polietilena de inalta densitate cu De 90x3, 5 mm, Pn8Mpa, PE100, L = 558 ml;
- statie de epurare , Qu zi med = 196 m3/zi, si Qu zi max = 250 m3/zi;
- alimentare cu energie electrica a statiei de epurare si a statiilor de pompare.
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45232400-6 - Lucrari de constructii de canalizare de ape reziduale (Rev.1)
45232420-2-Lucrari de constructii de statii de epurare a apelor reziduale (Rev.1)
45232423-3-Statie de pompare a apelor reziduale (Rev.1)
45252100-9-Statie de epurare (Rev.1)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
2, 957, 583.94RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 3376 Denumirea: Canalizare apa menajera si statie de epurare in comuna Virsolt, judetul Salaj
V.1) Data atribuirii contractului 12/10/2007
V.2) Numarul de oferte primite 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SC CONSTRUCTII MONTAJ SA
Adresa postala: NR. 442, Localitatea: Criseni, Cod postal: 457105, Romania, Tel.0260-661902, Fax: 0260-661902
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 3020996.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 2957583.94 Moneda: RON Fara TVA
Numarul de luni: 12
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
O vizita pe teren va fi organizata pe data de 17.11.2007, incepand cu orele 10:00
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National pentru Solutionarea Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos nr. 6, Sector 3, ,Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel.021 310.46.41, Email: [email protected], Fax: 021 310.46.42, Adresa internet (URL): www.cnsc.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
Curtea de apel Cluj, Sectia Contencios Administrativ si Fiscal
Adresa postala: str. Stefan cel Mare. Nr. 1, Localitatea: Cluj Napoca, Cod postal: 400133, Romania, Tel.0264/431063, Fax: 0264/593866
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Consiliul Local Virsolt
Adresa postala: nr.168, Localitatea: Virsolt, Cod postal: 457355, Romania, Tel.0260 672501, Email: [email protected], Fax: 0260 672500
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
12.12.2007 09:23
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer