Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Canalizare ape uzate, statie epurare si modernizare drum comunal DC 82 satele Peretu si Greci, comuna Osica de Sus, judetul Olt


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
7.417.548 RON

Castigatorul Licitatiei: CONSREP CONSTRUCT S.R.L.
Anunt de atribuire numarul 93008/27.05.2010
Informatii anunt de participare asociat 84441
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
COMUNA OSICA DE SUS
Adresa postala:  COMUNA OSICA DE SUS, JUDETUL OLT, Localitatea:  Osica de Sus, Cod postal:  237310, Romania, Punct(e) de contact:  VICTORIA MUSAT, Tel. 0249418064, Email:  [email protected], Fax:  0249418064, Adresa profilului cumparatorului:  www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Canalizare ape uzate, statie epurare si modernizare drum comunal DC 82 satele Peretu si Greci, comuna Osica de Sus, judetul Olt
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea, prin orice mijloace, a unei lucrari, conform cerintelor specificate de autoritatea contractanta
Locul principal de executare: Comuna Osica de Sus
Codul NUTS: RO41 - Sud-Vest Oltenia
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Se vor executa lucrari de canalizare ape uzate cu statie epurare, se va moderniza drumul comunal DC 82 satele Peretu si Greci, se va extinde reteaua de alimentare cu apa.
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45233140-2 - Lucrari de drumuri (Rev.2)
45232150-8-Lucrari pentru conducte de alimentare cu apa (Rev.2)
45232411-6-Lucrari de constructii de canalizari de ape reziduale (Rev.2)
45232420-2-Lucrari de constructii de statii de epurare a apelor reziduale (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
7, 417, 548RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economic
Criterii
Pondere
1.
OFERTA FINANCIARA
25%
Descriere:
2.
OFERTA TEHNICA
75%
Descriere:
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 297 Denumirea: CANALIZARE APE UZATE, STATIE EPURARE SI MODERNIZARE DRUM COMUNAL DC 82 SATELE PERETU SI GRECI, COMUN
V.1) Data atribuirii contractului 5/7/2010
V.2) Numarul de oferte primite 10
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
CONSREP CONSTRUCT S.R.L.
Adresa postala:  str. General Magheru, nr.82, Localitatea:  Caracal, Cod postal:  0800, Romania, Tel. 0249/513864, Email:  [email protected];[email protected], Fax:  0249/513864
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 7803335.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 7417548.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): Fonduri FEADR masura 3.2.2. renovarea si dezvoltarea satelor
VI.2) Alte informatii
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
TRIBUNALUL OLT, SECTIA COMERCIALA SI DE CONTENCIOS ADMINISTRATIV SI FISCAL
Adresa postala:  Str. Manastirii, Nr. 2, Localitatea:  Slatina, Cod postal:  230038, Romania, Tel. 0249414989, Email:  t[email protected], Fax:  0249435782, Adresa internet (URL):  http: //portal.just.ro/instantaprezentare.aspx?idinstitutie=54
Organismul competent pentru procedurile de mediere
TRIBUNALUL OLT, SECTIA COMERCIALA SI DE CONTENCIOS ADMINISTRATIV SI FISCAL
Adresa postala:  Str. Manastirii, Nr. 2, Localitatea:  Slatina, Cod postal:  230038, Romania, Tel. 0249414989, Email:  [email protected], Fax:  0249435782, Adresa internet (URL):  http: //portal.just.ro/instantaprezentare.aspx?idinstitutie=54
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
SERVICIUL JURIDIC
Adresa postala:  COMUNA OSICA DE SUS, JUDETUL OLT, PRIMARIA OSICA DE SUS, Localitatea:  OSICA DE SUS, Cod postal:  237310, Romania, Tel. 0249418064, Email:  [email protected], Fax:  0249418064
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
27.05.2010 12:26
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer