Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - CANALIZARE MENAJERA LOCALITATEA DANES, JUDETUL MURES


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
2.413.229 RON

Castigatorul Licitatiei: SC CONSIG SA
Anunt de atribuire numarul 23005/04.10.2007
Informatii anunt de participare asociat 12571
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
COMUNA DANES (PRIMARIA COMUNEI DANES JUD. MURES)
Adresa postala: COMUNA DANES STR. PRINCIPALA NR. 390, Localitatea: Danes, Cod postal: 547200, Romania, Punct(e) de contact: CODRUTA JOLDES, Tel.0265/762212, Email: [email protected], Fax: 0265/762212, Adresa internet (URL): www.primariadanes.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
CANALIZARE MENAJERA LOCALITATEA DANES, JUDETUL MURES
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea
Locul principal de executare: LOCALITATEA DANES, JUDETUL MURES
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
CONSTRUIREA UNUI SISTEM CENTRALIZAT DE CANALIZARE MENAJERA A LOCALITATII DANES , JUDETUL MURES
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45232400-6 - Lucrari de constructii de canalizare de ape reziduale (Rev.1)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
2, 413, 229RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
C2
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 4805 Denumirea: CANALIZARE MENAJERA IN COMUNA DANES, JUDETUL MURES
V.1) Data atribuirii contractului 8/20/2007
V.2) Numarul de oferte primite 2
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SC CONSIG SA
Adresa postala: STR. TARNAVEI NR. 17, Localitatea: SIGHISOARA, Cod postal: 545400, Romania, Tel.0265/771204, Email: -, Fax: 0265/771713, Adresa internet (URL): -
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 2527516.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 2413229.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): PROGRAM GUVERNAMENTAL OGR NR.7/2006 , MASURA 2.1-DEZVOLTAREA SI IMPUNATATIREA INFRASTRUCTURII RURALE , SUBMASURA : CANALIZARE MENAJERA IN SISTEM CENTRALIZAT IN ZONELE RURALE
VI.2) Alte informatii
O VIZITA PE TEREN VA FI ORGANIZATA IN DATA DE 27.07.2007 , INCEPAND CU ORELE: 10
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
CONSILIUL NATIONAL PENTRU SOLUTIONAREA CONTERSTATIILOR
Adresa postala: Str. Stavropoleos nr. 6, ,Localitatea: BUCURESTI, Cod postal: 030084, Romania, Email: [email protected], Fax: 0213104642, Adresa internet (URL): www.cnsc.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
CURTEA DE APEL TG.MURES
Adresa postala: STR.JUSTITIEI , NR.1, Localitatea: TG.MURES, Cod postal: 540235, Romania, Tel.0265/269363, Email: [email protected], Fax: 0265/269199, Adresa internet (URL): -
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
CONFORM ART. 272 ALIN. 1 COROBORAT CU ALIN. 2 DIN OUG 34/2006
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
CONSILIUL LOCAL DANES
Adresa postala: STR. PRINCIPALA , NR. 390, Localitatea: DANES, Cod postal: 547200, Romania, Tel.0265/762212, Email: [email protected], Fax: 0265/762212, Adresa internet (URL): www.primariadanes.ro
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
04.10.2007 08:49
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer