Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Canalizare strada P.S. Aurelian din municipiul Slatina


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
500.650 RON

Castigatorul Licitatiei: SC ACETI S.R.L.
Anunt de atribuire numarul 100773/29.06.2010
Informatii anunt de participare asociat 86558
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Municipiul Slatina
Adresa postala:  Slatina, strada mihail Kogalnicenu nr.1, Localitatea:  Slatina, Cod postal:  230080, Romania, Punct(e) de contact:  DANIELA MOANTA, Tel. 0249/439377;407002, Email:  [email protected], Fax:  0249/431708;439336, Adresa internet (URL):  www.primariaslatina.ro, Adresa profilului cumparatorului:  www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Canalizare strada P.S. Aurelian dinmunicipiul Slatina
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea
Locul principal de executare: strada PS Aurelian, Slatina, Olt
Codul NUTS: RO414 - Olt
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Obiectul prezentului contract consta in realizarea retelei de canalizare pe strada P.S. aurelian din municipiul Slatina
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45232400-6 - Lucrari de constructii de canalizare de ape reziduale (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
500, 650.13RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economic
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 14620 Denumirea: Canalizare strada P.S.Aurelian din municipiul Slatina
V.1) Data atribuirii contractului 6/23/2010
V.2) Numarul de oferte primite 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SC ACETI S.R.L.
Adresa postala:  Str. Artileriei nr. 2, Localitatea:  Slatina, Cod postal:  230072, Romania, Tel. 0249 431750, 0729 300788, Email:  [email protected], [email protected], Fax:  0249 431739
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 527731.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 500650.13 Moneda: RON Fara TVA
Numarul de luni: 6
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Da
Partea din contract care ar putea fi subcontractata
Nu se cunoaste
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
Buget Local
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliului National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala:  strada Stavropoleos, nr.6, Sector 3, Bucuresti, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  030084, Romania, Tel. 021/310.46.41, Email:  [email protected], Fax:  021/3104642
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Biroul Juridic
Adresa postala:  Str. Mihail Kogalniceanu nr.1, Slatina, jud. OLT, Localitatea:  Slatina, Cod postal:  230080, Romania, Tel. 0249/407004, Fax:  0249/43.17.08
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
29.06.2010 14:03
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer