Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Canalizarea apelor uzate menajere si statii de epurare in loc Mesentea, Galda de Jos, Oiejdea, com Galda de Jos, jud Alba


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
3.390.719 RON

Castigatorul Licitatiei: SC FLOWTEX TECHNOLOGY SA
Anunt de atribuire numarul 37648/28.01.2008
Informatii anunt de participare asociat 22679
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Comuna Galda de Jos (Consiliul Local Galda de Jos), Jud. Alba
Adresa postala: Galda de Jos, Principala, 90, Localitatea: Galda de Jos, Cod postal: 517285, Romania, Punct(e) de contact: Floare Giorgiu, Tel.0258846032, Email: [email protected], Fax: 0258846032, Adresa internet (URL): www.comuna-galda.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Canalizarea apelor uzate menajere si statii de epurare in loc Mesentea, Galda de Jos, Oiejdea, com Galda de Jos, jud Alba
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea
Locul principal de executare: Intravilanul loc Mesentea, Galda de Jos, Oiejdea
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Realizarea unui sistem centralizat de colectare si tratare a apelor uzate menajere compus din retea de canalizare si doua statii de epurare
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45232400-6 - Lucrari de constructii de canalizare de ape reziduale (Rev.1)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
Oferta cea mai scazuta / cea mai ridicata: 3, 390, 719 RON si 3, 612, 710RON TVA inclus(19%)
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 14/15.12.2007 Denumirea: Canalizarea apelor uzate menajere si statii de epurare in loc Mesentea, Galda de Jos, Oiejdea, jud A
V.1) Data atribuirii contractului 12/15/2007
V.2) Numarul de oferte primite 3
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SC FLOWTEX TECHNOLOGY SA
Adresa postala: STRADA VAMII NR 2, Localitatea: MEDIAS, Cod postal: 510009, Romania, Tel.0269846145, Fax: 0269846145
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Oferta cea mai scazuta / cea mai ridicata
Valoarea: 3390719.00/3612710.00 Moneda: RON Cu TVA inclus TVA(%): 19.00
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: strada Stavropoleos, nr 6, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Email: [email protected], Fax: 021/3104642
Organismul competent pentru procedurile de mediere
Curtea de Apel Alba Iulia
Adresa postala: strada I.C. Bratianu nr 1, Localitatea: Alba Iulia, Cod postal: 510118, Romania
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Primaria Galda de Jos
Adresa postala: strada Principala, nr 90, Localitatea: Galda de Jos, Cod postal: 517285, Romania, Tel.0258/846032, Email: [email protected], Fax: 0258/846032, Adresa internet (URL): www.comuna-galda.ro
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
28.01.2008 10:53
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer