Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Canalizarea si epurarea apelor uzate si modernizare drumuri in Comuna Lelesti, Satele: Lelesti, Fratesti si Rasovita, Judetul Gorj


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
5.154.088 RON

Castigatorul Licitatiei: SC ROVIMCON COMPANY SA
Anunt de atribuire numarul 68883/23.04.2009
Informatii anunt de participare asociat 60203
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Comuna Lelesti (Primaria Comunei Lelesti)
Adresa postala: JUDETUL GORJ, COMUNA LELESTI, sat LELESTI, Cod postal: 217275, Romania, ,Localitatea: Lelesti, Cod postal: 217275, Romania, Punct(e) de contact: Primaria Comunei Lelesti, Tel.0253/278484, In atentia: d-lui Mischie Constantin, Email: [email protected], Fax: 0253/278687, Adresa internet (URL): [email protected]
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Canalizarea si epurarea apelor uzate si modernizare drumuri in Comuna Lelesti, Satele: Lelesti, Fratesti si Rasovita, Judetul Gorj
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Proiectare si executare
Locul principal de executare: Comuna Lelesti, Satele: Lelesti, Fratesti si Rasovita
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Componenta 1Elaborare proiect tehnic si detalii de executie dupa cum urmeaza: proiect tehnic intocmit in conformitate cu Ordinul 863/2008, detalii de executie, antemasuratori, liste de cantitati, caiete de sarcini pe specialitati, documentatii pentru obtinerea avizelor si a autorizatiei de construirepentru canalizarea si epurarea apelor uzate si modernizare drumuri in Comuna Lelesti, Satele: Lelesti, Fratesti si Rasovita, Judetul Gorj, conform studiilor de fezabilitate anexate in documentatia de atribuire. Verificarea proiectului tehnic de catre un verificator atestat.Asistenta tehnica pe durata executiei asigurata de proiectant. .....Componenta 2Executie lucrari Canalizarea si epurarea apelor uzate si modernizare drumuri in Comuna Lelesti, Satele: Lelesti, Fratesti si Rasovita, Judetul Gorj, in coformitate cu studiile de fezabilitate intocmite.Nerespectarea solutiilor tehnice din studiile de fezabilitate, constituie motiv de respingere a ofertei ca inacceptabila in conformitate cu art.36/HG 925/2006.
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45232400-6 - Lucrari de constructii de canalizare de ape reziduale (Rev.2)
45232420-2-Lucrari de constructii de statii de epurare a apelor reziduale (Rev.2)
45232423-3-Lucrari de constructii de statii de pompare a apelor reziduale (Rev.2)
45233120-6-Lucrari de constructii de drumuri (Rev.2)
71322000-1-Servicii de proiectare tehnica pentru constructia de lucrari publice (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
Oferta cea mai scazuta / cea mai ridicata: 5, 154, 088 RON si 7, 666, 541RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economic
Criterii
Pondere
1.
oferta financiara
75%
Descriere:
2.
termen de predare documentatie pentru obtinere avize, acorduri, autorizatii si PAC (exprimat in zile calendaristice)
10%
Descriere:
3.
costul de operare anual al statiilor de epurare (exprimat in lei)
15%
Descriere:
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
4307/03.11.2008
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 1644 Denumirea: Canalizarea si epurarea apelor uzate si modernizare drumuri in comuna lelesti, Judetul Gorj
V.1) Data atribuirii contractului 3/12/2009
V.2) Numarul de oferte primite 9
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SC ROVIMCON COMPANY SA
Adresa postala: tg-jiu, str. 23 august, nr. 107, Localitatea: tg-jiu, Cod postal: 1400, Romania, Email: [email protected]
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 7885660.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 7196150.00 Moneda: RON Fara TVA
Numarul de luni: 18
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): Proiect finantat prin PNDR, masura 322, FEADR
VI.2) Alte informatii
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: str. Stavropoleos nr.6, sector 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 0384, Romania, Tel.+4 (021) 310 4641, Fax: +4 (021) 310 4642, Adresa internet (URL): www.cnsc.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Compartimentul administratie publica locala, legalitate
Adresa postala: Consiliul local lelesti, Sat Lelesti, Judetul Gorj, Localitatea: Lelesti, Cod postal: 217275, Romania, Tel.0253/288484, Email: [email protected], Fax: 0253/288687, Adresa internet (URL): www.primarialelesti.ro
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
23.04.2009 14:59
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer