Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - CANTINA SOCIALA SI CENTRU DE ZI IN LOCALITATEA NAVODARI - REABILITARE SI MODERNIZARE LUCRARI SUPLIMENTARE CONFORM DISPOZITIILOR DE SANTIERI NR. 1/26.03.2013, 2/05.04.2013, 3/26.09.2013, 4/26,09.2013, 5/26.09.2013, 7/26.09.2013


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
209.355 RON

Castigatorul Licitatiei: PG DELTA ELECTRON S.R.L.
Anunt de atribuire numarul 143722/20.01.2014
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
ORASULNAVODARI
Adresa postala: Str. Dobrogei nr. 1, Localitatea: Navodari, Cod postal: 905 700, Romania, Punct(e) de contact: Petrica Adrian Constantin, Tel. +40 241760353, Email: [email protected], Fax: +40 241761606, Adresa internet (URL): www.primaria-navodari.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sauorice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
CANTINA SOCIALA SI CENTRU DE ZI IN LOCALITATEA NAVODARI - REABILITARE SI MODERNIZARE LUCRARI SUPLIMENTARE CONFORM DISPOZITIILOR DE SANTIERI NR. 1/26.03.2013, 2/05.04.2013, 3/26.09.2013, 4/26, 09.2013, 5/26.09.2013, 7/26.09.2013
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea
Locul principal de executare: CANTINA SOCIALA DIN PROXIMITATEA LICEULUI LAZAR EDELEANU, STR. SANATATII nr. 2, ORAS NAVODARI, JUD. CONSTANTA
Codul NUTS: RO223 - Constanta
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Lucrarile sunt determinate de aparitia unei situatii neprevazute determinate de identificarea unor surse de apa ce izvorasc din pardoseala subsolului corpului B al Cantinei sociale, de necesitatea modificarii solutiei tehnice privind crearea drenului perimetral dar si de necesitatea respectarii noilor prevederi legale referitoare la executia bransamentelor la reteaua de gaze naturale s.a. ? fapt ce determina modificarea cantitatilor de lucrari pentru finalizarea lucrarilor de constructii aferente proiectului ?Cantina sociala si centru de zi in localitatea Navodari ? Reabilitare si modernizare?.
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45200000-9 - Lucrari de constructii complete sau partiale si lucrari publice (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
209, 354.77RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Negociere fara anunt de participare
Justificarea alegerii procedurii de negociere fara publicarea prealabila a unui anunt de participare:
• Situatie de urgenta extrema survenita in urma unor evenimente care nu puteau fi prevazute de autoritatea contractanta, in conformitate cu conditiile stricte stabilite in directiva
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 33066 Denumirea: Cantina sociala si centru de zi in localitatea Navodari ? Reabilitare si modernizare DS 1 - 7 /2013
V.1) Data atribuirii contractului 08.10.2013
V.2) Numarul de oferte primite 1
Numarul de oferte admisibile 5
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
PG DELTA ELECTRON S.R.L.
Adresa postala: str. Randunelelor, nr. 16, bloc 1SUD, scara E, parter, ap 64, Localitatea: Navodari, Cod postal: 905700, Romania, Tel. 0723175559, Email: [email protected], Fax: 0241760276, 0241766911
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 220000.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 209354.77 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Fax: +40 213104642
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Se poate depune contestatie in termen de 5 zile incepand cu ziua urmatoare luarii la cunostinta, despre un act al autoritatii contractante considerat nelegal.
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
PRIMARIA ORASULUI NAVODARI - DIRECTIA JURIDICA
Adresa postala: STR. DOBROGEI NR. 1, Localitatea: NAVODARI, Cod postal: 905700, Romania, Tel. +4 0241760353, Email: [email protected], Fax: +4 0241761606
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
20.01.2014 22:18
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer