Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - ,,Capela si Clopotnita" Parohia Sf. Nicolae Chiajna


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
728.977 RON

Castigatorul Licitatiei: SC ALMA GRUP CONSTRUCT SRL
Anunt de atribuire numarul 37617/05.03.2008
Informatii anunt de participare asociat 26681
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
CONSILIUL LOCAL CHIAJNA
Adresa postala: Com. Chiajna, Str. Pacii, Nr. 75, Jud. Ilfov, Localitatea: Chiajna, Cod postal: 7794, Romania, Punct(e) de contact: Craciun Carmen, Marian Mihaila, Tel.021/4360067, In atentia: Craciun Carmen, Marian Mihaila, Email: [email protected], Fax: 021/4361144, Adresa internet (URL): Com. Chiajna, Str. Pacii, Nr. 75, Jud. Ilfov
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
, ,Capela si Clopotnita" Parohia Sf. Nicolae Chiajna
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea
Locul principal de executare: , ,Capela si Clopotnita" Parohia Sf. Nicolae -Chiajna, loc.Chijna, str. Eroului, nr.40, Jud. Ilfov
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Executie lucrari Capela si Clopotnita com Chijna, judetul Ilfov
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45212360-7 - Cladiri religioase (Rev.1)
45300000-0-Lucrari de instalatii pentru cladiri (Rev.1)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
728, 977RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economic
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
, ,Clopotnita "
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 11 Denumirea: , ,Capela si Clopotnita" Parohia Sf. Nicolae Chiajna
V.1) Data atribuirii contractului 11/27/2007
V.2) Numarul de oferte primite 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SC ALMA GRUP CONSTRUCT SRL
Adresa postala: str. Carol Davila, nr. 77, sect 5, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 050453, Romania, Tel.021/2520381
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 728977.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
05.03.2008 10:00
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer