Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Carburanti


Anunt de intentie numarul 26602/08.01.2014
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumire, adresa si punct(e) de contact:
ADMINISTRATIA NATIONALAAPELE ROMANE -ADMINISTRATIA BAZINALA DE APA BANAT
Adresa postala: B-dul Mihai Viteazu, nr.32, Localitatea: Timisoara, Cod postal: 300222, Romania, Punct(e) de contact: MIHAELA HAMAT, Tel. +40 256492097, Email: [email protected], [email protected], Fax: +40 256491798, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sauorice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
Altele: Gospodarirea apelor
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II.B: OBIECTUL CONTRACTULUI (FURNIZARE SAU SERVICII)
II.1) Denumirea data contractului de catre autoritatea contractanta
Carburanti
II.2) Tipul de contract si locul de livrare sau de prestare
Furnizare
Locul principal de livrare sau de executare : Timisoara, str.Ghe. Adam, nr.15 si Resita, str.Caminelor, nr.9
Cod NUTS: RO424 - Timis
II.3) Descrierea succinta a naturii si a cantitatii sau a valorii bunurilor sau serviciilor
Valoarea estimata fara TVA: intre 1, 000, 000 si 1, 500, 000RON
lot 1 carburanti vrac intre 100 si 130 tone si lot 2 carburanti card intre 150 si 180 tone
Impartire in loturi
Da
II.4) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile publice)
09134200-9 - Motorina (Rev.2)
09132100-4-Benzina fara plumb (Rev.2)
II.5) Data prevazuta pentru inceperea procedurilor de atribuire
Data prevazuta pentru inceperea procedurilor de adjudecare: 17.03.2014
II.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.7)
Informatii suplimentare
lot 1 carburanti vrac intre 100 si 130 tone si lot 2 carburanti card intre 150 si 180 tone
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Principalele conditii financiare si modalitati de plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Contracte rezervate
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
Procedura de achizitie : licitatie deschisa.Se va incheia un contract de furnizare cu durata de 1 an. Garantia de participare 2 % din valoarea estimata a contractului. Garantia de buna executie :5 % din valoarea fara TVA a contractului. Criteriul de atribuire : Pretul cel mai scazut Criterii de calificare si selectie : -Declaratie privind neincadrarea in situatia prevazuta la art. 181 din OUG 34/2006 -Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta in conformitate cu prevederile Ordinului ANRMAP nr. 314/2010 -Declaratie pe proprie raspundere in temeiul art. 69^1 din OUG 34/2006 -Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului, autorizatie de functionare sau alte echivalente -Ultimele situatii financiare, vizate si inregistrate de organele competente in conditiile art. 185 din OUG 34/2006, copie lizibila, cu mentiunea conform cu originalul semnat si stampilat. -Fisa de informatii generale cu declararea cifrei de afaceri pe ultimi 3 ani -Declaratie privind calitatea de participant la procedura -Declaratie privind lista principalelor contracte de furnizare in ultimi 3 ani sustinuta de certificari/recomandari emise sau contrasemnate de catre o autoritate ori de catre client beneficiar sau o declaratie . -Certificat de atestare fiscala pentru persoane juridice emis de MFP sau unitatile subordonate si certificat privind plata impozitelor si taxelor locale emis de primarie. -Informatii privind personalul.
VI.3) Informatii privind cadrul de reglementare general
Site-uri Internet guvernamentale de unde se pot obtine informatii privind
Legislatia fiscala: www.mfinante.ro
Legislatia in domeniul protectiei mediului: www.mmediu.ro
Protectia muncii si conditii de munca: www.mmssf.ro
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
06.01.2014 12:38
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer