Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - CARNE DE PORC SI ALTE PRODUSE DIN CARNE


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
771.691 RON

Castigatorul Licitatiei: CARMANGERIA-DALIA S.R.L.
Anunt de atribuire numarul 146988/19.12.2013
Informatii anunt de participare asociat 142928
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI MARAMURES
Adresa postala: STR. BANATULUI NR. 1 BAIA MARE, Localitatea: Baia Mare, Cod postal: 430353, Romania, Punct(e) de contact: MARIUS DAN VALEAN, Tel. +40 262278975, Email: [email protected], Fax: +40 262228322, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Protectie sociala
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
CARNE DEPORC SI ALTE PRODUSE DIN CARNE
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: sediul centrelor si caselor de tip familial din subordinea DGASPC MM
Codul NUTS: RO114 - Maramures
II.1.3) Anuntul implica
Incheierea unui acord-cadru
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
1. Autoritatea contractanta va incheia un acord cadru pe o perioada de12luni, in urma aplicarii procedurii LICITATIE DESCHISA cu un singuroperator ecomonic2. Caracteristicile tehnice raman nemodificate pe toata durata acordului cadru.3 .Ofertantii vor depune oferta pentru toate produsele din caietul de sarcini.4. Cantitatile minime si maxime care ar putea fi achizitionate pe durata acordului cadru sant prevazute in anexa 1 a caietului de sarcini5.Cantitatile de produse care vor fi achizitionate in cadrul primului contract subsecvent sunt prevazute in anexa 1 (cantitate minima) a caietului de sarcini, functie de nevoile reale si de bugetul alocat pe perioada respectiva6.Calendarul estimativ al incheierii contractelor subsecvente: decembrie 2013- decembrie2014, cu urmatoarele precizari : primul contract subescvent va fi incheiat in teremen de maxim 5 zile de la semnarea acordului cadru pe o perioada de 6 luni. Cantitatile de produse care vor fi achizitionate in cadrul primului contract subsecvent sunt cantitati minime la caietul de sarcini..Cantitatile minime si maxime care vor fi estimate a se achizitiona pe perioada acordului cadru sunt prevazute in anexa 1 a caietului de sarcini .
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
15113000-3 - Carne de porc (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
771, 690.8RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Da
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Da
Anunt de participare
Numarul anuntului in JO: 2013/S194-333817din05.10.2013
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 38849 Denumirea: contract de furnizare carne de porc si alte produse din carne
V.1) Data atribuirii contractului 03.12.2013
V.2) Numarul de oferte primite 1
Numarul de oferte admisibile 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
CARMANGERIA-DALIA S.R.L.
Adresa postala: B-dul Traian, nr. 26, Localitatea: Baia Mare, Cod postal: 430262, Romania, Tel. 0262 224040, Email: [email protected], Fax: 0262 224040
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 721003.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 771690.80 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
In situatia in care exista ofertecupreturi egale clasate pe primul loc se vor solicitaoperatorilor economici prin intermediul SEAPofertecare contin preturi noi.
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI MARAMURES ?SERVICIUL JURIDIC
Adresa postala: str. Banatului nr. 1, Localitatea: BAIA MARE, Cod postal: 430901, Romania, Tel. +40 262278975, Email: [email protected], Fax: +40 262228322
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
18.12.2013 15:53
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer