Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Cartele pentru echipamente ATM


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
620.698 RON

Castigatorul Licitatiei: OMNILOGIC S.R.L.
Anunt de atribuire numarul 56302/04.03.2009
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
SERVICIUL DE TELECOMUNICATII SPECIALE - UNITATEA MILITARA 0201
Adresa postala: Splaiul Independentei, nr.323A, sector 6, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 060044, Romania, Punct(e) de contact: MIHAI RIMBU, Tel.0212022200, 0212022250, 0212022251, 0212022296, Email: [email protected], Fax: 0213151611, 0212234132, Adresa internet (URL): www.stsnet.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sauorice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
- Ordine si siguranta publica
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Cartele pentru echipamente ATM
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Depozitul achizitorului, Bucuresti, sector 6, Splaiul Independentei 323A
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Furnizare de piese de schimb pentru echipamente de comutatie multiservicii in tehnologie ATM (MSS seria 15000 si MSS seria 7000 - Nortel Networks).
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
31712113-5 - Cartele cu circuite integrate (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
620, 698RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Negociere fara anunt de participare
Justificarea alegerii procedurii de negociere fara publicarea prealabila a unui anunt de participare:
• Lucrarile / produsele / serviciile pot fi furnizate numai de un anumit ofertant, din motive legate de protejarea unor drepturi de exclusivitate
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
32428/26.05.2008
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 32428 Denumirea: Contract furnizare cartele ATM
V.1) Data atribuirii contractului 5/26/2008
V.2) Numarul de oferte primite 2
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
OMNILOGIC S.R.L.
Adresa postala: sect.1, sos. Bucuresti-Ploiesti, nr.135, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 075100, Romania, Tel.021/3033100, Email: [email protected];[email protected], Fax: 021/3033164, Adresa internet (URL): www.omnilogic.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 739244.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 620698.00 Moneda: RON Fara TVA
Numarul de luni: 2
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Bucuresti, str.Stavropoleus nr.6, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 0300084, Romania, Tel.0213118091, Email: [email protected], Adresa internet (URL): www.cnsc.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
Curtea de Apel Bucuresti
Adresa postala: Splaiul Independentei nr.5, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 010458, Romania
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Contestatiile pot fi depuse impotriva oricarui act al autoritatii contractante. Deciziile CNSC pot fi atacate atat pe motive de netemeinicie cat si pe motive de nelegalitate in termen de 10 zile de la comunicare.
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Serviciul de Telecomunicatii Speciale
Adresa postala: Splaiul Independentei nr.323A, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 060044, Romania, Tel.0212022133, Fax: 0213132743, Adresa internet (URL): www.stsnet.ro
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
27.02.2009 17:50
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer