Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Casa Sanatatii, comuna Remetea, judetul Harghita


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
2.171.398 RON

Castigatorul Licitatiei: SC EXBETON SRL
Anunt de atribuire numarul 62752/13.01.2009
Informatii anunt de participare asociat 52585
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
COMUNA REMETEA
Adresa postala: P-TA CSERES TIBOR NR.10, Localitatea: Remetea, Cod postal: 537250, Romania, Punct(e) de contact: ELEMIR LACZKI-ALBERT, Tel.0266352101, In atentia: Domnului primar, Email: [email protected], Fax: 0266352102
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Casa Sanatatii, comuna Remetea, judetul Harghita
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea
Locul principal de executare: Comuna Remetea, judetul Harghita
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Obiectul contractului este construirea Casei de Sanatate in teritoriul administrativ al comunei Remetea, in care vor functiona urmatoarele grupe de functiuni: cabinete medicale, statie de salvare, farmacie, sediu unitate pompieri civili, birouri, locuinte de serviciu, centrala termica.
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45000000-7 - Lucrari de constructii (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
2, 171, 398RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economic
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 10025 Denumirea: Casa de sanatate
V.1) Data atribuirii contractului 12/3/2008
V.2) Numarul de oferte primite 3
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SC EXBETON SRL
Adresa postala: Str. Kossuth Lajos nr.242, Localitatea: Gheorgheni, Cod postal: 535500, Romania, Tel.0266-312977, Fax: 0266-364788
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 1900000.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 2171398.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Da
Partea din contract care ar putea fi subcontractata
Valoare fara TVA: 456247.92
Descriere succinta a valorii/procentului din contract care urmeaza sa fie subcontractat
Instalatii electrice i de incalzire, montaj utilaje CT, instalatii sanitare, retele de canalizare, instalatii paratrasnet, instalatii semnalizare incendiu, instalatii TV si TC
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
Pe baza Documentatiilor tehnico-economice de investitii, conform Devizului general, prin Nota explicativa Nr.5722/04.09.2008. a fost corectata valoarea estimativa a lucrarii, acesta fiind 2.280.000 lei fara TVA.
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
CONSILIUL NATIONAL PENTRU SOLUTIONAREA CONTESTATIILOR
Adresa postala: Str. Stavropoleos nr.6 sector 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel.021-3104641, Email: [email protected], Fax: 021-3104642, Adresa internet (URL): www.cnsc.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Primaria Remetea departament juridic
Adresa postala: P-ta Cseres Tibor nr.10, Localitatea: Remetea, Cod postal: 537250, Romania, Tel.0266-352101, Email: [email protected], Fax: 0266-352102
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
12.01.2009 11:43
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer