Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - CASP-Corporate Aircraft Service Program


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
41.792 USD

Castigatorul Licitatiei: ROCKWELL COLLINS FRANCE
Anunt de atribuire numarul 59507/08.04.2009
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
AUTORITATEA AERONAUTICA CIVILA ROMANA RA
Adresa postala: SOS. BUCURESTI-PLOIESTI, NR. 38-40, SECTOR 1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 013695, Romania, Punct(e) de contact: LUANA ISTRATESCU, Tel.021/208.15.44, Email: [email protected], [email protected], Fax: 021/208.15.48, Adresa internet (URL): www.caa.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sauorice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
Altele: Alte activitati anexe transporturilor aeriene
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
CASP-Corporate Aircraft Service Program
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
1 - Servicii de intretinere si reparare
Locul principal de prestare: Blagnac, Franta
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Program de service pentru echipamentele avionics Collins instalate pe aeronava Beechcraft Super King Air 350, s/n FL-73, inmatriculata YR-CAA
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
50210000-0 - Servicii de reparare si de intretinere si servicii conexe pentru aeronave si pentru alte echipamente (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
41, 792USD
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Negociere fara anunt de participare
Justificarea alegerii procedurii de negociere fara publicarea prealabila a unui anunt de participare:
• Lucrarile / produsele / serviciile pot fi furnizate numai de un anumit ofertant, din motive tehnice
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
2
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 40092411 Denumirea: CASP
V.1) Data atribuirii contractului 3/31/2009
V.2) Numarul de oferte primite 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
ROCKWELL COLLINS FRANCE
Adresa postala: 6, avenue Didier Daurat BP no. 20008, Localitatea: Blagnac, Cod postal: 31701, France, Adresa internet (URL): www.rockwellcollins.com
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 41792.00 Moneda: USD Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 41792.00 Moneda: USD Fara TVA
Valoarea: 132, 000 Moneda: RON
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
08.04.2009 13:06
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer