Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Catetere


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
174.781 RON

Castigatorul Licitatiei: ENGLOBER S.R.L.
Anunt de atribuire numarul 147676/08.01.2014
Informatii anunt de participare asociat 143345
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
SPITAL CLINIC JUDETEAN DE URGENTA ORADEA
Adresa postala: STR. REPUBLICII NR. 37, Localitatea: Oradea, Cod postal: 410159, Romania, Punct(e) de contact: BOGDANNICOLAE IURCOV, Tel. +40 259434406, Email: [email protected], Fax: +40 259417169, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Unitate sanitara cu paturi, de utilitate publica, cu personalitate juridica, ce furnizeaza servicii medicale
Activitate (activitati)
- Sanatate
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Catetere
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: In incinta Farmaciilor Spitalului Clinic Judetean de Urgenta Oradea
Farmacia Stationar I ? str. Gheorghe Doja nr. 65-67, Et.1;
Farmacia Stationar III ? Calea Clujului, nr.50.
Codul NUTS: RO111 - Bihor
II.1.3) Anuntul implica
Incheierea unui acord-cadru
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Nr. lot. Denumire lot/produs UM cantitate minima estimata pe 10 lunicantitate maxima estimata pe 10 luniLOT 1 - Adaptor cateter venos1 ADAPTORCATETER VENOS PT RECOLTARE IN VACUTAINER BUC 6080 60800Lot 2 - Cateter de punctie venoasa periferica1 CATETER DE PUNCTIE VENOASA PERIFERICA NR. 14 PORTOCALIIBUC 70 7002 CATETER DE PUNCTIE VENOASA PERIFERICA NR. 16 GRIBUC 120 12003 CATETER DE PUNCTIE VENOASA PERIFERICA NR. 18 VERZIBUC 860 86004 CATETER DE PUNCTIE VENOASA PERIFERICA NR. 20 ROZ BUC 7400 740005 CATETER DE PUNCTIE VENOASA PERIFERICA NR. 22 ALBASTRUBUC 7500 750006 CATETER DE PUNCTIE VENOASA PERIFERICA NR. 24 GALBENBUC 1800 180007 CATETER DE PUNCTIE VENOASA PERIFERICA NR. 26 MOVBUC 1000 10000Lot 3 - Catetere ombilicale1 CATETER VENOS OMBILICAL CH 6 BUC 1 102 CATETER OMBILICAL NEONATAL 6 F BUC 1 103 CATETER OMBILICAL NEONATAL 8 F BUC 7 704 CATETER OMBILICAL NEONATAL 10 F BUC 7 705 CATETER OMBILICAL NEONATAL 12 F BUC 7 706 CATETER OMBILICAL NEONATAL 14 F BUC 7 70Lot 4 - Cateter venos central o cale tipseldinger copil1 CATETER VENOS CENTRAL 1 CALE TIP SELDINGER 7.5F /20 cm COPIL BUC 1 10Lot 5 - Tija eschmann utilizat pentru reintubare orotraheala1 TIJA ESCHMANNUTILIZ PT REINTUB OROTRAHEALABUC5 50Lot 6 - Ghid ureteral acoperit de politetrafluoroetilena1 GHID URETERAL ACOPERIT DEPOLITETRAFLUOROETILENA, CU GROSIME DE 0.89MM, LUNGIME 90 CMBUC 60 600
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
33141200-2 - Catetere (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
174, 781.3RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 25296 Denumirea: Catetere
V.1) Data atribuirii contractului 23.12.2013
V.2) Numarul de oferte primite 9
Numarul de oferte admisibile 9
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
ENGLOBER S.R.L.
Adresa postala: Str. De Mijloc nr. 61, Corp 2, Localitatea: Brasov, Cod postal: 500063, Romania, Tel. +40 727895252/+40 268416888, Email: [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], Fax: +40 268416888/+40 372872758, Adresa internet (URL): www.englober.com
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 273140.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 23104.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
1
Contract nr: 25296. Denumirea: Catetere
V.1) Data atribuirii contractului 23.12.2013
V.2) Numarul de oferte primite 9
Numarul de oferte admisibile 9
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
CO&COConsumer 2002 S.R.L.
Adresa postala: Str. Preciziei, nr. 1, Et.3, Sc.1, Sector 6, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 062202, Romania, Tel. +40 213104598/3104589/3104801/3104802/0722462614, Email: [email protected], Fax: +40 213104598/3104589/3104801/3104802, Adresa internet (URL): www.consumer2002.com
ROVAL MED S.R.L.
Adresa postala: Str. Industriilor, nr. 2M, sector 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 032891, Romania, Tel. 021.256.08.80, Email: [email protected], Fax: 021.256.06.80, Adresa internet (URL): www.rovalmed.ro
NOVITRADE S.R.L.
Adresa postala: Str. Andrei Muresanu, Nr. 81, Localitatea: Constanta, Cod postal: 900373, Romania, Tel. 0722316128;0241/690033, Email: [email protected], Fax: 0241690033, Adresa internet (URL): www.novitrade.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 273140.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 89450.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
2
Contract nr: 25296.. Denumirea: Catetere
V.1) Data atribuirii contractului 23.12.2013
V.2) Numarul de oferte primite 9
Numarul de oferte admisibile 9
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
TEHNO ELECTRO MEDICAL COMPANY S.R.L.
Adresa postala: STR. Calusei nr 69 A, Localitatea: Cluj-Napoca, Cod postal: 400489, Romania, Tel. +4 0264599331, Email: [email protected], [email protected], Fax: +4 0264596270
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 273140.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 11227.30 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
3, 4, 5
Contract nr: 25296... Denumirea: Catetere
V.1) Data atribuirii contractului 23.12.2013
V.2) Numarul de oferte primite 9
Numarul de oferte admisibile 9
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
Steril Romania S.R.L.
Adresa postala: B-dul Metalurgiei, nr. 3-5, Sector 4, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 041 831, Romania, Tel. 021/460.07.79, Email: [email protected]; [email protected], Fax: 021/460.07.79
E.M.R ( Epsilon & Epsilon Medical Romania ) S.R.L.
Adresa postala: Str. Aviator Mircea Zorileanu, nr. 39, et.3, Sector 1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 012055, Romania, Tel. 321.16.65, Email: [email protected], Fax: 321.16.64, Adresa internet (URL): www.emr-rom.com
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 273140.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 51000.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
6
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
1) Prezumtia de legalitate si autenticitate a documentelor prezentate Ofertantul isi asuma raspunderea exclusiva pentru legalitatea si autenticitatea tuturor documentelor prezentate in original si/sau copie in vederea participarii la procedura. Analizarea documentelor prezentate de ofertanti de catre comisia de evaluare nu angajeaza din partea acesteia nici o raspundere sau obligatie fata de acceptarea acestora ca fiind autentice sau legale si nu inlaturaraspunderea exclusiva a ofertantului sub acest aspect.2) In cazul in care exista oferte pe locul I ce prezinta pret egal, se va solicita reofertare printr-o clarificare depusa in SEAP, iar ofertantii vor depune un nou document ca urmare a solicitarii de clarificari formulate de autoritatea contractanta in SEAP (Operatorul SEAP permite aceasta facilitate).3) In cazul in care exista oferte clasate pe locul III ce prezinta pret egal ( avand in vedere ca numarul maxim al operatorilor cu care se va incheia acordul-cadru este de 3(trei)), departajarea se va face pana la nivelul ofertei clasate pe locul II, fara a schimba clasamentul initial.4) Comisia de evaluare are dreptul de a solicita completari/clarificari la ofertele depuse.5) Documentele de calificare vor fi insotite de OPIS.6) In cazul in care ofertantul declarat castigator nu isi onoreaza comenzile, in termenul stabilit prin contractul de achizitie, autoritatea contractanta are dreptul de a rezilia total sau partial contractul de furnizare pentru produsele care fac obiectul acestuia si vom intocmi, conform art.213 lit p)din OUG34/2006, documentul constatator pe care il vom trimite la ANRMAP, prin care vom mentiona ca nu v-ati indeplinit obligatiile contractuale fata de unitatea noastra si pe viitor nu vi se va permite de a participa la nici o procedura de achizitie organizata de catre unitatea noastra.7) In cazul in care operatorii economici semnatari ai acordului-cadru nu isi onoreaza obligatiile contractuale, autoritatea contractanta are dreptul de a rezilia unilateral acordul-cadru, si de a le retine garantia de buna executie conform legii in vigoare.8) In cazul in care operatorul economicsemnatar al unui contract subsecvent la acordul-cadru nu isi onoreaza obligatiile contractuale, autoritatea contractanta are dreptul de a incheia contract subsecvent la acordul-cadru, cu operatorul economic clasat pe urmatorul loc, dupa ce, in prealabil acel operatorul economic a fost consultat in scris, conform art.147 alin.3 din OUG 34/2006.9) Contractele subsecvente se vor incheia in functie de necesitati si de bugetul alocat, cu operatorul economic clasat pe locul I.10) Durata acordului cadru este de 10 luni de la data incheierii acordului cadru, dar nu mai tarziu de 30.09.2014.11) Avand in vedere OUG 71/2012 privind desemnarea Ministerului Sanatatii ca unitate de achizitii publice centralizata, precum si Ordinul 658/2013 pentru aprobarea Listei medicamentelor, materialelor sanitare, echipamentelor de protectie, a serviciilor, combustibilor si lubrifiantilor pentru parcul auto, pentru care se organizeaza proceduri de achizitie centralizate la nivel national, dupa incheierea acordului-cadru la prezenta procedura, autoritatea contractanta poate rezilia unilateral acordul-cadru pentru produsele cuprinse in lista de achizitii publice centralizate la Ministerul Sanatatii, dupa finalizarea procedurilor de achizitie centralizate.
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
08.01.2014 12:42
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer