Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Centru de Afaceri cu Produse Agroalimentare in Oradea prin proiectul ?Cooperare Transfrontaliera pentru Dezvoltarea unui Centru de Afaceri cu Produse Agroalimentare in Oradea si a unui Centru pentru Educatie Antreprenoriala in municipiul Debrecen?


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
22.932.154 RON

Castigatorul Licitatiei: TRUSTUL DE INSTALATII MONTAJ SI CONSTRUCTII S.A.
Anunt de atribuire numarul 146448/18.01.2014
Informatii anunt de participare asociat 143692
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
MUNICIPIUL ORADEA
Adresa postala: P-ta Unirii, nr.1, Jud. Bihor, Localitatea: Oradea, Cod postal: 410100, Romania, Punct(e) de contact: Antoniu Dan, Tel. +4 0259437000, Email: [email protected], [email protected], [email protected], Fax: +4 0259409406, Adresa internet (URL): www.oradea.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Centru de Afaceri cu Produse Agroalimentare in Oradea prin proiectul ?Cooperare Transfrontaliera pentru Dezvoltarea unui Centru de Afaceri cu Produse Agroalimentare in Oradea si a unui Centru pentru Educatie Antreprenoriala in municipiul Debrecen?
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea
Locul principal de executare: Municipiul Oradea
Codul NUTS: RO111 - Bihor
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Achizitia lucrarilor de construc?ii, echipamente tehnologice, utilaje si furnizare dotari pentru realizarea Centrului de Afaceri cu Produse Agroalimentare in Oradea.Valoarea totala estimata a lucrarilor de construc?ii, echipamente tehnologice, utilaje si furnizare dotari este de 23.344.567, 45 lei fara TVA compusa din : constructii montaj C.+M. (cap./subcap.din devizul general: 1.2+1.3+2+4.1+4.2) = 20.929.182, 03 lei fara TVA;
- Organizare de santier (cap. 51.1.din devizul general) = 9.414, 42lei fara TVA;
- Utilaje, echip. tehnologice si funct. cu montaj (cap.4.3din devizul general) = 1.469.904lei fara TVA;
- Dotari (cap. 4.5 din devizul general) = 806.067 lei fara TVA;
- Cheltuieli diverse si neprevazute (cap.5.3 din devizul general) = 130.000 lei.Valoarea estimata totala a contractului cuprinde si cuantumul aferent procentului de diverse si neprevazute in suma de 130.000 lei (suma fixa) reprezentandun procent de 0, 62 % din valoarea C+M calculata prin cumularea capitolelor/subcapitolelor din devizul general 1.2+1.3+2+4.1+4.2, respectiv 0, 62% x 20.929.182, 03 = 130.000 lei.
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45213100-4 - Lucrari de constructii de cladiri comerciale (Rev.2)
39000000-2-Mobila (inclusiv mobila de birou), accesorii de mobilier, aparate de uz casnic (exclusiv dispozitive de iluminat) si produse de curatat (Rev.2)
45232142-9-Lucrari de constructii de statii de transfer termic (Rev.2)
45300000-0-Lucrari de instalatii pentru cladiri (Rev.2)
77310000-6-Amenajare si intretinere de spatii verzi (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
22, 932, 154.77RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Da
Anunt de participare
Numarul anuntului in JO: 2013/S178-306442din13.09.2013
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 310510 Denumirea: Centrului de Afaceri cu Produse Agroalimentare in Oradea prin proiectul ?Cooperare Transfrontaliera
V.1) Data atribuirii contractului 10.12.2013
V.2) Numarul de oferte primite 2
Numarul de oferte admisibile 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
TRUSTUL DE INSTALATII MONTAJ SI CONSTRUCTII S.A.
Adresa postala: Str.Buftea, Nr. 1, Localitatea: Cluj-Napoca, Cod postal: 400119, Romania, Tel. 0264431198, Email: [email protected];[email protected], Fax: 0264431202
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 23344567.40 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 22932154.77 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Da
Partea din contract care ar putea fi subcontractata
Procent(%): 9
Descriere succinta a valorii/procentului din contract care urmeaza sa fie subcontractat
lucrari de instalatii electrice
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): Programul de Cooperare Transfrontaliera Ungaria-Romania 2007-2013 conform contractului de finantare avand cod HURO/1101/043/2.1.1
VI.2) Alte informatii
1) In cazul in care pe primul loc vor exista 2 sau mai multe oferte admisibile care prezinta acelasi pret autoritatea contractanta va solicita ofertantilor respectivi o noua reofertare in plicuri inchise si sigilate, in vederea departajarii. Clasamentul final se va stabili in urma preturilor obtinute prin reofertare, criteriul de atribuire fiind acelasi, ?pretul cel mai scazut?.2)Pentru demonstrarea indeplinirii criteriilor de calificare din prezenta Fisa de Date a Achizitiei, ofertantul are dreptul de a prezenta initial, in conformitate cu art. 11, alin (4) din HG 925/2006 cu modificarile si completarile ulterioare, "Declaratie pe proprie raspundere privind indeplinirea cerintelor de calificare" semnata de reprezentantul sau legal - conform formularului nr. 58 anexat la sectiunea "Formulare", prin care sa confirme ca indeplineste criteriile de calificare, astfel cum au fost solicitate in Documentatia de Atribuire.ATENTIE! Declaratia va fi insotita de Anexa 1 a acesteia, anexata la sectiunea "Formulare", in care ofertantul trebuie sa mentioneze succint dar precis modul concret de indeplinire a respectivelor cerinte - inclusiv, daca au fost solicitate, diverse valori, cantitati sau altele asemenea.*In cazul in care ofertantul uzeaza de Declaratia pe proprie raspundere prin care sa confirme indeplinirea cerintelor de calificare, acesta are obligatia de a prezenta/completa certificatele/documentele edificatoare care probeaza/confirma indeplinirea cerintelor de calificare atunci cand primeste din partea Autoritatii Contractante o solicitare in acest sens, in termenul prevazut in respectiva solicitare.
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
10 zile
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Municipiul Oradea - Directia Juridica
Adresa postala: str. P-ta Unirii, nr.1, ,Localitatea: Oradea, Cod postal: 410100, Romania, Tel. +40 259437000, Email: [email protected], Fax: +40 259409406
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
17.01.2014 14:59
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer