Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Centru National de Formare Profesionala a Personalului Didactic localitatea Branesti, judetul Ilfov


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
9.369.564 RON

Castigatorul Licitatiei: S.C. T. DANCOR ROMCONSTRUCT S.R.L.
Anunt de atribuire numarul 63964/03.12.2008
Informatii anunt de participare asociat 49050
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
CASA CORPULUI DIDACTIC ILFOV
Adresa postala: SLT.PETRE IONEL, NR.2, Localitatea: Branesti, Cod postal: 077030, Romania, Punct(e) de contact: UDRESCU VICTOR, Tel.021-3501402, Email: [email protected], Fax: 021-3501402
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sauorice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
- Educatie
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Centru National de Formare Profesionala a Personalului Didactic localitatea Branesti, judetul Ilfov
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea, prin orice mijloace, a unei lucrari, conform cerintelor specificate de autoritatea contractanta
Locul principal de executare: Str. Slt. Petre Ionel, nr. 4, Branesti, Ilfov
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Reabilitare si extindere cladire in vederea realizarii unui Centru National de Formare Profesionala aPersonalului Didactic - conform specificatiilor din caietul de sarcini
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45214500-5 - Lucrari de constructii de centre de formare continua (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
9, 369, 564.44RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 602 Denumirea: Centrul National de Formare Profesionala a Personalului Didactic
V.1) Data atribuirii contractului 11/28/2008
V.2) Numarul de oferte primite 4
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
S.C. T. DANCOR ROMCONSTRUCT S.R.L.
Adresa postala: Str. Nicolae Teclu, nr.1, Sector 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: -, Romania, Tel.0213455221, Email: [email protected], Fax: 0213455222, Adresa internet (URL): -
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 10056126.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 9369564.44 Moneda: RON Fara TVA
Numarul de luni: 22
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliului National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos nr. 6, Sector 3, Localitatea: BUCURESTI, Cod postal: 030084, Romania, Tel.(+4) 021 310.46.41, Email: [email protected], Fax: (+4) 021 310.46.42, Adresa internet (URL): www.cnsc.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
INSPECTORATUL SCOLAR AL JUDETULUI ILFOV - SERVICIUL JURIDIC
Adresa postala: Calea 13 Septembrie, nr. 209, sector 5, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 050722, Romania, Tel.021./317/36/50, Email: [email protected], Fax: 021/317.36.54, Adresa internet (URL): www.isjilfov.edu.ro
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
02.12.2008 10:22
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer