Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - "Centrul de afaceri multifunctional Lumina Verde", Ploiesti, judetul Prahova


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
28.968.412 RON

Castigatorul Licitatiei: CONCAS S.A.
Anunt de atribuire numarul 144475/24.12.2013
Informatii anunt de participare asociat 143050
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
CONSILIUL JUDETEAN PRAHOVA
Adresa postala: b-dul Republicii, nr 2-4, et.4, camera 423, Localitatea: Ploiesti, Cod postal: 100066, Romania, Punct(e) de contact: Marius Constantin Nicolae, Tel. +40 244514300, Email: [email protected], Fax: +40 244407797, Adresa internet (URL): www.cjph.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
Altele: administratie publica
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
"Centrul de afaceri multifunctional Lumina Verde", Ploiesti, judetul Prahova
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea
Locul principal de executare: Ploiesti, str. Elipsei nr. 1 (vecinatatea Parcului Industrial Ploiesti)
Codul NUTS: RO316 - Prahova
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Centrul de afaceri multifunctional va cuprinde: - un corp de birouri (P+2E+Etaj tehnic);
- un corp expozitional (S+P+1E);
- alei pietonale, spatii de parcare, spatii verzisi va avea asigurate utilitatile: apa, energie electrica, gaze, canalizare, telefonie si internet.Valoarea estimata a contractului calculata prin insumarea tuturor sumelor platibile pentru indeplinirea contractului se ridica la suma de 29608263.14 lei fara TVA, compusa din: valoarea estimata a lucrarilor - 28228302.57 lai si cheltuieli diverse si neprevazute - 1379960.57 lei (respectiv 4, 89% din: (cheltuielile pentru investitia de baza + cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului + Organizarea de santier)).
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45210000-2 - Lucrari de constructii de cladiri (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
28, 968, 412RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Da
Anunt de participare
Numarul anuntului in JO: 2013/S120-204803din22.06.2013
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 23095 Denumirea: "Centrul de afaceri multifunctional Lumina Verde", Ploiesti, judetul Prahova
V.1) Data atribuirii contractului 16.12.2013
V.2) Numarul de oferte primite 8
Numarul de oferte admisibile 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
CONCAS S.A.
Adresa postala: Str. Transilvaniei nr. 163, Localitatea: Buzau, Cod postal: 120171, Romania, Tel. 0238411740; 0238722138, Email: [email protected]; [email protected]; [email protected], Fax: 0238413959; 0238411446, Adresa internet (URL): www.concas.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 29608263.14 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 28968412.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): Programul Operational Regional, Axa prioritara 1 ? ?Sprijinirea dezvoltarii durabile a oraselor - poli urbani de crestere?, Domeniul de interventie: 1.1. ? ?Planuri integrate de dezvoltare urbana?, Sub-domeniul: Poli de crestere, categoria de operatiuni: Dezvoltarea durabila a mediului de afaceri.
VI.2) Alte informatii
Durata de executie a lucrarii este de 18 luni de la data primirii Ordinului de incepere. Acest termen include si receptia la terminarea lucrarilor.Durata contractului de lucrari este de 78 de luni de la data semnarii acestuia de catre parti si produce efecte pana la incheierea procesului verbal de receptie finala a lucrarilor contractate si eliberarea garantiei de buna executie. Perioada de garantie a lucrarilor este de 60 de luni si decurge de la data receptiei la terminarea lucrarilor si pana la receptia finala.Perioada dintre data semnarii contractului si data ordinului de incepere a lucrarilor se considera perioada de preconstructie.Conform Legii nr.346/2004 privind stimularea infiintarii si dezvoltarii IMM?urilor, acestea pot solicita reducerea cu 50% a garantiei de participare, a garantiei de buna executie si a cifrei de afaceri globale medie anuala a ofertantului pe ultimii trei ani, prin prezentarea documentelor justificative corespunzatoare.In conformitate cu art. 11, alin 4 din H.G.R. nr. 925/2006, pentru demonstrarea indeplinirii criteriilor de calificare, ofertantii au dreptul de a prezenta la depunerea ofertelor, o declaratie pe propria raspundere, semnata de reprezentantul legal, prin care confirma ca indeplinesc cerintele de calificare, astfel cum au fost solicitate in Documentatia de atribuire. Declaratia va fi insotita de o anexa in care ofertantul trebuie sa mentioneze modul concret de indeplinire a respectivelor cerinte. Se va completa si prezenta Anexa nr. 58 ? Model declaratie initiala privind indeplinirea cerintelor de calificare (daca e cazul).Deoarece procedura aleasa este licitatie deschisa online, eventualele clarificari se vor posta numaipe SEAP la rubrica - clarificari, iar raspunsurile la clarificarile solicitate vor fi transmise de Autoritatea Contractanta - Consiliul Judetean Prahova numai prin intermediul SEAP.
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Consiliul Judetean Prahova-Serviciul juridic contencios
Adresa postala: B-ul Republicii nr.2-4, Localitatea: Ploiesti, Cod postal: 100066, Romania, Tel. +40 2445514908, Email: [email protected], Fax: +40 244406700
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
20.12.2013 13:39
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer