Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - CHE Zanesti. Modernizare echipamente hidromecanice. Studiu de fezabilitate


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
49.000 RON

Castigatorul Licitatiei: Institutul de Studii si Proiectari Hidroenergetice - ISPH S.A.
Anunt de atribuire (utilitati) numarul 136766/28.05.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
HIDROELECTRICA SA
Adresa postala: Sucursala Hidrocentrale 'Bistrita' Piatra Neamt Str. Lt. Draghiescu, nr. 13, jud Neamt, Localitatea: Piatra Neamt, Cod postal: 610125, Romania, Punct(e) de contact: Serviciul Achizitii si Logistica, Tel. +40 233207141, In atentia: Titiana GAFTON, Email: [email protected], Fax: +40 233207130, Adresa internet (URL): www.hidroelectrica.ro
I.2) Activitatea principala (activitatile principale) a(le) entitatii contractante
- Electricitate
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
CHE Zanesti. Modernizare echipamente hidromecanice. Studiu de fezabilitate
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
10 - Servicii de studii de piata si de sondaje de opinie
Locul principal de prestare: Sediul prestatorului si in locatia achizitorului, respectiv CHE Zanesti
Codul NUTS: RO214 - Neamt
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Se va intocmi studiul de fezabilitate pentru investitia: 'CHE Zanesti. Modernizare echipamente hidromecanice'
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
79314000-8 - Studiu de fezabilitate (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
49, 000RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Negociere fara anunt de participare
Justificarea alegerii procedurii de negociere fara publicarea prealabila a unui anunt de participare:
• Lucrarile / produsele / serviciile pot fi furnizate numai de un anumit ofertant, din motive tehnice
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
32671
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 16 Denumirea: CHE Zanesti. Modernizare echipamente hidromecanice.Studiu de fezabilitate
V.1) Data atribuirii contractului 15.05.2013
V.2) Numarul de oferte primite 1
Numarul de oferte admisibile 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
Institutul de Studii si Proiectari Hidroenergetice - ISPH S.A.
Adresa postala: Str. Calea Vitan nr.293 sect.3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 031295, Romania, Tel. +40 213076160, Email: [email protected], Fax: +40 213120925, Adresa internet (URL): www.isph.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 52000.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 49000.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Tribunalul Neamt - Sectia Comerciala
Adresa postala: Str.Republicii nr.16, Localitatea: Piatra Neamt, Cod postal: 610005, Romania, Tel. +40 233212294, Fax: +40 233235655
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
S.C. HIDROELECTRICA S.A. Sucursala Hidrocentrale 'Bistrita' Piatra Neamt , Consilier juridic
Adresa postala: Str. Lt. Draghiescu, nr. 13, jud Neamt, Localitatea: Piatra Neamt, Cod postal: 610125, Romania, Tel. +40 233207141, Fax: +40 233207130
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
28.05.2013 12:56
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer