Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - CHERESTEA DE BRAD (24mm, 48 mm)


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
68.617 RON

Castigatorul Licitatiei: VADEMECUM COMSERV S.R.L.
Anunt de atribuire numarul 133706/23.05.2012
Informatii anunt de participare asociat 124786
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Compania Nationala a Uraniului - S.A. Bucuresti
Adresa postala: Compania Nationala a Uraniului ? S.A. Sucursala Feldioara, str. Dumbravii, nr. 1, loc. Feldioara, cod postal 507065, jud. Brasov, Tel.: 0268-265.137, Fax: 0268-265.445, Localitatea: Feldioara, Cod postal: 507065, Romania, Punct(e) de contact: Serviciul Achizitii Publice - Sucursala Feldioara str.Dumbravii nr.1, Tel. +40 268265137, In atentia: Carla Garbacea, Email: [email protected], Fax: +40 268265445, Adresa internet (URL): http: //www.cnu.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Companie Nationala ? autoritate contractanta in sensul prevederilor art. 8 d) din O.U.G. 34/2006
Activitate (activitati)
Altele: Prospectare si extragere a carbunelui si a altor combustibili solizi
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
CHERESTEA DE BRAD (24mm, 48 mm)
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Sucursala Feldioara a Companiei Nationale a Uraniului S.A.,
str. Dumbravii, nr. 1, loc. Feldioara, jud. Brasov
Codul NUTS: RO122 - Brasov
II.1.3) Anuntul implica
Incheierea unui acord-cadru
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Achizitie de CHERESTEADEBRAD 24mm si 48mm, pentru executarea unor lucrari de repara?ii in cadrul atelierului de tamplarie, precum si la executarea unor lucrari de construc?ii in cadrul Sucursalei Feldioara in anul 2012
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
03419000-0 - Cherestea (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
68, 616.94RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 1763 Denumirea: CHERESTEA DE BRAD
V.1) Data atribuirii contractului 18.05.2012
V.2) Numarul de oferte primite 2
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
VADEMECUM COMSERV S.R.L.
Adresa postala: STR BISERICII ROMANE, NR 78, Localitatea: Brasov, Cod postal: 500008, Romania, Tel. 0268/411016, Email: [email protected], Fax: 0268/411016
SC DOLAS ECOTRADE SRL
Adresa postala: Str.CV.Campului, Bl.15, Sc.A, Ap.4, Localitatea: Fagaras, Cod postal: 505200, Romania, Tel. +40 268218050/+40 762206777, Email: [email protected], [email protected], [email protected], Fax: +40 368816529
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 68616.94 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 68616.94 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
Nota: In cazul in care, in urma efectuarii clasamentului, doua sau mai multeofertese situeazape primul loc, departajarea acestora se va face urmare a depunerii, din partea operatoriloreconomici, a unor noi oferte de pret prin intermediul SEAP, la solicitarea autoritatii contractante1.1.Inainte de semnarea acordului cadru si a contractului subsecvent de achizitie publica, ofertantuldeclarat castigator vaprezenta toate documentele ofertei, in forma solicitata de catre autoritatea contractanta pentru respectivul document, adica in ?original? (?copie legalizata?), ?copie? sau ?copie certificata? si anume: documentele ce atesta indeplinirea criteriilor de calificare si documentele care insotesc oferta (conform cap. III.2), documentele aferente propunerii tehnice (conform cap. IV.4.1) precum si documentele aferente propunerii financiare, in original.2.Toate documentele vor fi semnate de catre persoana care angajeaza patrimonial societatea sau, daca o astfel de facilitate i-a fost permisa, de o persoana imputernicita de aceasta. Imputernicirea trebuie sa fie expresa si va fi depusa in original impreuna cu oferta.Persoana care semneaza documentele va scrie citet numele si calitatea in care semneaza.Toate documentele vor prezenta numar de inregistrare/data emitere de iesire de la ofertant, vor fi semnate, stampilate si vor avea inscrise in mod lizibil numele si functia persoanei care semneaza aceste documente.3. In prezenta documentatie prin sintagma ?copie certificata? se va intelege acea reproductie a unui act pe care apare mentiunea ?conform cu originalul?, semnatura persoanei care angajeaza patrimonial, in mod legal, ofertantul, stampila ofertantului si data.4. Toate documentele emise de catre organisme/autoritati straine, trebuie sa fie insotite obligatoriu de traducere autorizata in limba romana
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Compania Nationala a Uraniului ? S.A. Bucuresti - Serviciul Legislativ, Contencios Juridic
Adresa postala: str. Dionisie Lupu nr. 68, sector 1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 010458, Romania, Tel. +40 213185258, Email: [email protected], Fax: +40 213129146, Adresa internet (URL): www.cnu.ro
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
21.05.2012 12:41
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer