Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - CL 1 ? Reabilitare, captare noua si statii de tratare in judetul Arges


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
25.223.494 RON

Castigatorul Licitatiei: TMUCB S.A.
Anunt de atribuire numarul 142056/03.12.2013
Informatii anunt de participare asociat 142338
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
APA CANAL 2000 S.A.
Adresa postala: B-DUL I.C.BRATIANU, NR.24A, Localitatea: Pitesti, Cod postal: 110016, Romania, Punct(e) de contact: Serviciul Achizitii, Tel. +40 0248625050, In atentia: MIHAI VIOREL BURCUS, Email: [email protected], Fax: +40 0248223540, Adresa internet (URL): www.apa-canal2000.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Activitatea principala (activitatile principale) a(le) entitatii contractante
- Ap?
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
CL 1 ? Reabilitare, captare noua si statii de tratare in judetul Arges
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Proiectare si executare
Locul principal de executare: Localitatile Pitesti, Budeasa, Stefanesti, Merisani, Mosoaia, Costesti si Topoloveni, judetul Arges
Codul NUTS: RO311 - Arges
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Lucrarile de constructie pentru proiectarea si executia de lucrari pentru reabilitarea statiei de tratare Budeasa, reabilitarea si extinderea surselor de apa si clorinari noi la Stefanesti, sursa si clorinare noua la Merisani, clorinare noua la Mosoaia, reabilitarea si extinderea surselor de apa si a statiei de tratare a apei la Costesti, reabilitarea si extinderea surselor de apa si statie noua de tratare a apei la Topoloveni includ: a)Activitatile de proiectare fac referire la proiectul tehnic detaliat pentru statia de epurare/statia de tratare. Proiectul va include printre altele toate documentele necesare (dupa cum ar fi memorii, desene, calcule etc.) pentru elaborarea Proiectelor Tehnice in conformitate cu legislatia nationala si orice documentatie necesara pentru obtinerea autorizatiilor de constructie.b)Lucrari de constructie.c)Furnizarea si montarea utilajelor si echipamentelor tehnologice.d)Testare si punere in functiune.e)Monitorizarea functionarii statiilor si acordarea de asistenta/consultanta personalului responsabil pe parcursul Perioadei de Notificare a Defectelor, atunci cand este necesar.f)Remedierea eventualelor defecte aparute in Perioada de Notificare a Defectelor de 12 luni conform conditiilor generale de contract.g)Instruirea personalului Beneficiarului si/sau Operatorului.e) Capacitatile statiilor sunt urmatoarele: STAP Budeasa: Debit max = 1080 m3/oraSTAP Raul Doamnei: Debit max = 90 m3/oraSTAP Valea Mare: Debit max = 60 m3/oraSTAP Merisani: Debit max = 44 m3/oraSTAP Mosoaia: Debit max = 65 m3/oraSTAP Costesti: Debit max = 240 m3/oraSTAP Topoloveni: Debit max = 125 m3/oraSe va avea in vedere imprejurarea ca valoarea estimata a contractului conform devizului general aprobat este in cuantum de 25.961.185, 12 RON la care se adauga si procentul de 6, 62% reprezentand cheltuieli diverse si neprevazute in cuantum de 1.718.630, 45 RON in conditiile art. 29 alin. (2 indice 1) din O.U.G. nr. 34/2006.Din valoarea aferenta procentului de diverse si neprevazute vor fi decontate, doar daca apar, cheltuieli cu servicii/lucrari care pot fi incidente pe parcursul derularii contractului si care nu reprezinta modificari substantiale ale contractului de achizitie publica.
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45232430-5 - Statii de tratare a apei (Rev.2)
71320000-7-Servicii de conceptie tehnica (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
25, 223, 494.1RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economic
- criteriile mentionate in continuare
- criteriile enuntate in caietul de sarcini, in invitatia de a prezenta o oferta sau de a participa la negociere sau in documentul descriptiv
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
AG_CL_1
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Da
Anunt de participare
Numarul anuntului in JO: 2013/S039-062834din23.02.2013
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 170 Denumirea: CL 1 ? Reabilitare, captare noua si statii de tratare in judetul Arges
V.1) Data atribuirii contractului 26.11.2013
V.2) Numarul de oferte primite 5
Numarul de oferte admisibile 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
TMUCB S.A.
Adresa postala: STR. TUDOR ARGHEZI NR 8-10 SECTOR 2, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 020945, Romania, Tel. 3171060, Email: [email protected];[email protected], Fax: 3129542, Adresa internet (URL): WWW.TMUCB.COM
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 25223494.10 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): Fonduri europene - Fondul de Coeziune - Programul Operational Sectorial de Mediu, Axa 1 - ?Extindere si modernizare a sistemelor de apa si apa uzata in judetul Arges?, bugetul de stat, bugetul local si contributie proprie.
VI.2) Alte informatii
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Tribunalul Judetean Arges
Adresa postala: B-dul Eroilor nr.5, Localitatea: Pitesti, Cod postal: 110023, Romania, Tel. +40 248216599, Fax: +40 248216599, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
S.C. APA CANAL 2000 SA
Adresa postala: Adresa postala: Bd. I.C. Bratianu, nr. 24 A , Localitatea: Pitesti, judetul Arges, Localitatea: Pitesti, Cod postal: 13009001, Romania, Tel. +40 0248625050, Email: [email protected], Fax: +40 0248223540, Adresa internet (URL): www.apacanal2000.ro
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
02.12.2013 10:14
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer