Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - CL 12 Extindere retele de apa si canalizare in Pecica


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
26.623.468 RON

Castigatorul Licitatiei: HIDROCONSTRUCTIA S.A.
Anunt de atribuire numarul 133432/02.02.2013
Informatii anunt de participare asociat 133466
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Compania de Apa Arad S.A.
Adresa postala: Sabin Dragoi Nr. 2-4, Localitatea: Arad, Cod postal: 310178, Romania, Punct(e) de contact: Iacob Banea, Tel. +40 257270853, In atentia: Iacob Banea, Email: [email protected], Fax: +40 257270981, Adresa internet (URL): www.e-licitatie.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Activitatea principala (activitatile principale) a(le) entitatii contractante
- Ap?
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
CL 12 Extindere retele de apa si canalizare in Pecica
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea
Locul principal de executare: Orasul Pecica ? Judetul Arad
Codul NUTS: RO421 - Arad
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Executie Extindere retele de apa si canalizare in PecicaO descriere amanuntita a lucrarilor, precum si cantitatile aferente acestora, sunt disponibile in Caietul de sarcini ? Volumul 3 al documentatiei de atribuire.
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45231300-8 - Lucrari de constructii de conducte de apa si de canalizare a apelor reziduale la mare distanta (Rev.2)
45111000-8-Lucrari de demolare, de pregatire si de degajare a santierului (Rev.2)
45112000-5-Lucrari de excavare si de terasament (Rev.2)
45120000-4-Lucrari de sondaj si de foraj de recunoastere (Rev.2)
45232423-3-Lucrari de constructii de statii de pompare a apelor reziduale (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
26, 623, 467.63RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economic
- criteriile mentionate in continuare
- criteriile enuntate in caietul de sarcini, in invitatia de a prezenta o oferta sau de a participa la negociere sau in documentul descriptiv
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
CL 12-Extindere retele de apa si canalizare in Pecica
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Da
Anunt de participare
Numarul anuntului in JO: 2012/S42-068857din01.03.2012
Alte publicari anterioare
Numarul anuntului in JO: 2011/S241-391502din15.12.2011
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 12 Denumirea: CL 12 - Extindere retele de apa si canalizare in Pecica
V.1) Data atribuirii contractului 28.01.2013
V.2) Numarul de oferte primite 7
Numarul de oferte admisibile 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
HIDROCONSTRUCTIA S.A.
Adresa postala: Sector 1, Calea Dorobantilor nr. 103-105, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 010562, Romania, Tel. 2081426, 2081400, Email: [email protected], Fax: 2081401, 3175203, Adresa internet (URL): www.hidroconstructia.com
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 37487110.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 26623467.63 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): Proiect prioritar strategic privind Programul Operational Sectorial de Mediu, Axa prioritara 1- ?Extinderea si modernizarea infrastructuriide apa si apa uzata in judetul Arad?Fonduri europene 76, 48%, Co-finantare nationala 23, 52% (Buget de Stat 11, 70%, Buget Local 1, 80%, Credit Autoritatea Contractanta 10, 02%)
VI.2) Alte informatii
Garantia de participare: - virament bancar in favoarea autoritatii contractante in contul RO72 RNCB 0015 0061 5684 0001 - BCR Arad. Dovada constituirii garantiei de participare, in original, se va depune la Registratura SC COMPANIA DE APA ARAD SA pana la data deschiderii ofertelor, data specificata in anuntul de participare si se va incarca si in SEAP (www.e-licitatie.ro) in format electronic (.jpg sau .pdf)Factori de evaluare: Nota: 1. Termenele de garantie ofertate nu vor putea depasi termenele de garantie acordate de producator.Ofertantii ai caror oferte vor contine un termen de garantie mai mare decat cel acordat de producator, vor fi punctati doar pentru termenul de garantie acordat de producator.2 Ofertatul declarat castigator va face dovada termenelor de garantie pentru produsele ofertate (pompe apa uzata SPAU 1-133, 2, m3/h, conducte PVC DN 250 lungime 44.803m, generator 20 kVA) prin prezentarea certificatelor de garantie ale produselor emise de producatorul acestora si completate in favoarea autoritatii contractante, respectiv, SC Compania de Apa Arad SA.Ofertantii care nu vor prezenta certificatele de garantie ale produselor ofertate (pompe apa uzata SPAU 1 - 133, 2, m3/h, conducte PVC DN 250 lungime 44.803m, generator 20 kVA) emise de producatorul acestora nu vor fi punctati.3. In cazul cand vor exista limitari, conditionari sau restrictii impuse de ofertant la cerintele Caietului de Sarcini oferta va fi declarata ca fiind neconformaIn situatia in care doua sau mai multe oferte intrunesc acelasi punctaj si sunt castigatoare, pentru departajarea ofertelor, autoritatea contractanta va stabili ca fiind castigatoare oferta care va prezenta cel mai mic pret. Daca si preturile sunt egale, autoritatea va solicita ofertantilor in cauza reofertarea pretului prin intermediul SEAP (www.e-licitatie.ro), in vederea incarcarii electronice de documente care contin noi preturi. Clasamentul final se va stabili in urma punctajelor obtinute prin reofertare.
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Tribunalul Arad - Sectia Comerciala
Adresa postala: Bd. Vasile Milea nr. 2-4, Localitatea: Arad, Cod postal: 310131, Romania, Tel. +40 257228908, Email: [email protected], Fax: +40 257251700, Adresa internet (URL): www.tribunalularad.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Oficiul Juridic al SC CAA SA
Adresa postala: str. Sabin Dragoi nr. 2-4, Localitatea: Arad, Cod postal: 310178, Romania, Tel. +40 257270843, Email: [email protected], Fax: +40 257270981, Adresa internet (URL): www.caarad.ro
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
01.02.2013 12:54
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer