Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - CL 8 - Extindere retea de canalizare in orasele Campina, Banesti si Valenii de Munte, jud. Prahova


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
58.491.112 RON

Castigatorul Licitatiei: Cast S.R.L.
Anunt de atribuire numarul 140847/05.11.2013
Informatii anunt de participare asociat 141418
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
HIDRO PRAHOVA S.A.
Adresa postala: STR. STEFAN GRECEANU, NR.1-3, Localitatea: Ploiesti, Cod postal: 100066, Romania, Punct(e) de contact: IONUT IONESCU, Tel. +40 244529474, Email: [email protected], Fax: +40 244529340, Adresa internet (URL): www.hidroprahova.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Activitatea principala (activitatile principale) a(le) entitatii contractante
- Ap?
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
CL 8 - Extindere retea de canalizare in orasele Campina, Banesti si Valenii de Munte, jud. Prahova
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea
Locul principal de executare: Campina, Banesti si Valenii de Munte.
Codul NUTS: RO316 - Prahova
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
?CL 8 - Extindere retea de canalizare in orasele Campina, Banesti si Valenii de Munte, jud. Prahova? cuprinde toate constructiile necesare pentru extinderea si reabilitarea retelelor de canalizare( 74 km) din localitatile Campina, Banesti si Valenii de Munte.
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45000000-7 - Lucrari de constructii (Rev.2)
45231300-8-Lucrari de constructii de conducte de apa si de canalizare a apelor reziduale la mare distanta (Rev.2)
45232411-6-Lucrari de constructii de canalizari de ape reziduale (Rev.2)
45232423-3-Lucrari de constructii de statii de pompare a apelor reziduale (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
58, 491, 111.65RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Da
Anunt de participare
Numarul anuntului in JO: 2012/S233-383538din04.12.2012
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 8631/UIP/1995 Denumirea: CL 8 - Extindere retea de canalizare in orasele Campina, Banesti si Valenii de Munte, jud. Prahova
V.1) Data atribuirii contractului 30.09.2013
V.2) Numarul de oferte primite 25
Numarul de oferte admisibile 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
Cast S.R.L.
Adresa postala: COMUNA BANESTI, Localitatea: Banesti, Cod postal: 107050, Romania, Tel. 0244333233, Email: [email protected], Fax: 0244333233
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 74487934.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 58491111.65 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): Programul Operational Sectorial de Mediu Axa 1 - ?Extinderea si modernizarea sistemelor de apa si apa uzata?
VI.2) Alte informatii
1.Toate fisierele semnate electronic incarcate in S.E.A.P. pot fi deschise cu aplicatia: ?shellSAFE Verify? si poate fi descarcata gratuit la adresa certSIGN: http: //www.certsign.ro/certsign/produse/siguranta-documentelor/shellsafe-verify.2.Daca ofertele clasate pe primul loc au preturi egale, A.C. va solicita clarif. prin intermediul SEAP, in vederea incarcarii electronice de catre op.ec. de documente care contin noi preturi.3)Solicit. de clarif. din partea op. ec. interesati, cat si raspunsurile autoritatii contractante vor fi publicate pe SEAP. Riscurile neaccesarii clarificarilor postate, revin op.ec; Toate doc. vor avea, pe langa semnatura, mentionat in clar numele intreg. Atentie, nu se folosesc prescurtari.Doc. emise in alta limba, trebuie sa fie insotite de traducerea autorizata in limba romana.Pentru doc. solicitate in original/copie legalizata/traducere autorizata, se accepta si copia lizibila a doc. semnate si stampilate pentru ?conformitate cu originalul?. Acestea vor fi prezentate in original, copie legalizata sau traducere autorizata doar la solicitarea comisiei de evaluare. In cazul in care doc. prezentate nu sunt relevante, A.C. isi rezerva dreptul de a solicita inf. si doc. suplimentare.
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
S.C. HIDRO PRAHOVA S.A.
Adresa postala: str Stefan Greceanu nr1, Localitatea: Ploiesti, Cod postal: 100161, Romania, Tel. +40 244529474, Email: [email protected], Fax: +40 244529340, Adresa internet (URL): www.hidroprahova.ro
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
04.11.2013 12:58
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer