Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - CL 9 - Extindere retea de canalizare si colector in orasele Baicoi, Urlati si Plopeni, jud. Prahova


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
58.376.032 RON

Castigatorul Licitatiei: ROMINSERV S.R.L.
Anunt de atribuire numarul 140846/05.11.2013
Informatii anunt de participare asociat 141417
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
HIDRO PRAHOVA S.A.
Adresa postala: STR. STEFAN GRECEANU, NR.1-3, Localitatea: Ploiesti, Cod postal: 100066, Romania, Punct(e) de contact: IONUT IONESCU, Tel. +40 244529474, Email: [email protected], Fax: +40 244529340, Adresa internet (URL): www.hidroprahova.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Activitatea principala (activitatile principale) a(le) entitatii contractante
- Ap?
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
CL 9 - Extindere retea de canalizare si colector in orasele Baicoi, Urlati si Plopeni, jud. Prahova
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea
Locul principal de executare: Localitatea Baicoi, Urlati si Plopeni, judetul Prahova
Codul NUTS: RO316 - Prahova
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
CL 9 - Extindere retea de canalizare si colector in orasele Baicoi, Urlati si Plopeni, jud. Prahovacuprinde toate constructiile necesare pentru executia statiilor de clorinare din orasul Baicoi, extinderea si reabilitarea retelelor de canalizare din localitatile Baicoi, Urlati si Plopeni. Lucrarile de executie sunt impartite pe obiecte, dupa cum urmeaza: 1. Statii de clorinare Baicoi- Statie de clorinare Baicoi, Q = 139 l/s- Statie de clorinare Gageni, Q = 27 l/s- Statie de clorinare Tufeni, Q= 4 l/s2. Extindere retea de canalizare Baicoi- extinderea retelei de canalizare menajera cu conducte din PVC Dn250mm ? Dn 500mm, Ltot = 59869 m, - Camine de vizitare/intersectie;
- Racorduri la consumatori pe extindere retea de canalizare menajera;3. Statii de pompare apa uzata Baicoi- pomparea apelor uzate cu ajutorul a 13 statii de pompare apa uzata, lungimea totala a conductelor de refulare fiind de 7238 m.- Statia de pompare SPAU13 este cuplata cu un bazin de retentie a apelor uzate de cca. 1250 mc care sa permita regularizarea debitelor transmise catre statia de epurare Plopeni4. Extindere si reabilitare retea de canalizare Urlati- extinderea retelei de canalizare menajera cu conducte din PVC Dn250mm, Ltot = 10794 m, - reabilitarea retelei de canalizare menajera cu conducte din PVC Dn250mm si PAFSIN Dn600mm, Ltot = 3018 m, - Camine de vizitare/intersectie;
- Preluarea racordurilor de la consumatori;5. Statii de pompare apa uzata Urlati- pomparea apelor uzate cu ajutorul a 7 statii de pompare apa uzata, - conductele de refulare au lungimea totala de 1777 m.6. Reabilitare retea de canalizare Plopeni- reabilitarea retelei de canalizare menajera cu conducte din PVC Dn300mm si PAFSIN Dn600mm, Ltot = 2795 m, - Camine de vizitare/intersectie;
- Preluarea racordurilor de la consumatori;7. Statii de pompare apa uzata Plopeni- pomparea apelor uzate se face cu ajutorul unei statii de pompare apa uzata, - conducta de refulare are lungimea de 181 m.
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45000000-7 - Lucrari de constructii (Rev.2)
45231300-8-Lucrari de constructii de conducte de apa si de canalizare a apelor reziduale la mare distanta (Rev.2)
45232411-6-Lucrari de constructii de canalizari de ape reziduale (Rev.2)
45232423-3-Lucrari de constructii de statii de pompare a apelor reziduale (Rev.2)
45252120-5-Lucrari de constructii de instalatii de tratare a apelor (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
58, 376, 031.03RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Da
Anunt de participare
Numarul anuntului in JO: 2012/S233-383542din04.12.2012
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 8761 Denumirea: CL 9 - Extindere retea de canalizare si colector in orasele Baicoi, Urlati si Plopeni, jud. Prahova
V.1) Data atribuirii contractului 24.09.2013
V.2) Numarul de oferte primite 27
Numarul de oferte admisibile 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
ROMINSERV S.R.L.
Adresa postala: P-ta Presei Libere, nr.3-5, Cladirea City Gate Northern Tower, et.3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 450090, Romania, Tel. 0260607300, Email: [email protected], Fax: 0260621689, Adresa internet (URL): www.rominserv-valves.com
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 82402373.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 58376031.03 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e):
VI.2) Alte informatii
1.Toate fisierele semnate electronic incarcate in S.E.A.P. pot fi deschise cu aplicatia: ?shellSAFE Verify? si poate fi descarcata gratuit la adresacertSIGN: http: //www.certsign.ro/certsign/produse/siguranta-documentelor/shellsafe-verify.2.Daca ofertele clasate pe primul loc au preturi egale, A.C. va solicita clarif. prin intermediul SEAP, in vederea incarcarii electronice de catreop.ec. de documente care contin noi preturi.3)Solicit. de clarif. din partea op. ec. interesati, cat si raspunsurile autoritatii contractante vor fi publicate pe SEAP. Riscurile neaccesariiclarificarilor postate, revin op.ec; Toate doc. vor avea, pe langa semnatura, mentionat in clar numele intreg. Atentie, nu se folosesc prescurtari.Doc. emise in alta limba, trebuie sa fie insotite de traducerea autorizata in limba romana.Pentru doc. solicitate in original/copielegalizata/traducere autorizata, se accepta si copia lizibila a doc. semnate si stampilate pentru ?conformitate cu originalul?. Acestea vor fiprezentate in original, copie legalizata sau traducere autorizata doar la solicitarea comisiei de evaluare. In cazul in care doc. prezentate nusunt relevante, A.C. isi rezerva dreptul de a solicita inf. si doc. suplimentare
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
SC HIDRO PRAHOVA SA
Adresa postala: str Stefan Greceanu nr1, ,, Localitatea: PLOIESTI, Cod postal: 100161, Romania, Tel. +40 244529474, Email: [email protected], Fax: +40 244529340, Adresa internet (URL): www.hidroprahova.ro
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
04.11.2013 12:57
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer