Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - CL 9 Extinderea si reabilitarea retelelor de alimentare cu apa si canalizare din localitatile Cisnadie si Rasinari


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
20.998.000 RON

Castigatorul Licitatiei: GEIGER TRANSILVANIA S.R.L.
Anunt de atribuire numarul 138810/19.07.2013
Informatii anunt de participare asociat 138469
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
APA - CANAL S.A. SIBIU
Adresa postala: Sibiu, str.Eschil, nr.6, jud.Sibiu, Localitatea: Sibiu, Cod postal: 550096, Romania, Punct(e) de contact: Mihai Banciu, Tel. +40 269222916, In atentia: Mihai Banciu, Email: [email protected], Fax: +40 269223468, Adresa internet (URL): http: //www.apacansb.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Activitatea principala (activitatile principale) a(le) entitatii contractante
- Ap?
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
CL 9 Extinderea si reabilitarea retelelor de alimentare cu apa si canalizare din localitatile Cisnadie si Rasinari
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea
Locul principal de executare: Judetul Sibiu
Codul NUTS: RO126 - Sibiu
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Contractul consta in: ? Cisnadie : reabilitare retele de distributie, extindere si reabilitare retele de canalizare? Rasinari: extindere retele de distributie, bransamente, camere de vane, extindere retea de canalizare, camine, SPAU, racorduri
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45000000-7 - Lucrari de constructii (Rev.2)
45232150-8-Lucrari pentru conducte de alimentare cu apa (Rev.2)
45232152-2-Lucrari de constructii de statii de pompare (Rev.2)
45232400-6-Lucrari de constructii de canalizare de ape reziduale (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
20, 998, 000RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Da
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
CL 9
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Da
Anunt de participare
Numarul anuntului in JO: 2012/S179-294962din18.09.2012
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 14314 Denumirea: CL9 Extinderea si reabilitarea retelelor de alimentare cu apa si canalizare din Cisnadie si Rasinari
V.1) Data atribuirii contractului 25.06.2013
V.2) Numarul de oferte primite 9
Numarul de oferte admisibile 5
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
GEIGER TRANSILVANIA S.R.L.
Adresa postala: Cristesti, Str. Geiger, nr. 1/E, Localitatea: Cristesti, Cod postal: 547185, Romania, Tel. +40 265306420, Email: [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], Fax: +40 265306428, Adresa internet (URL): www.geiger.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 27188599.49 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 20998000.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Da
Partea din contract care ar putea fi subcontractata
Nu se cunoaste
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): PROGRAMUL OPERATIONAL SECTORIAL MEDIU
VI.2) Alte informatii
Precizari specifice privind licitatia electronica, cf art. 164 din OUG 34/2006: a) elementul ofertei care face obiectul proc repetitiv de ofertare este pretul in lei, cf criteriului de atribuire ?pretul cel mai scazut?b) inform care urmeaza a fi puse la disp ofertantilor in cursul licit electr sunt: ? ofertantii pot vedea nr de participanti inscrisi la licitatie?.Licit electronica va incepe la cel putin doua zile lucrat de la transmit invitatiei. Invitatiile se transmit simultan pe cale electron tuturor particip.NR de runde ale licit electr: unaDurata rundei de licit: 24 oreLicit electr se va incheia dupa terminarea rundei de licitarec) Dupa runda de licit elect, se solic operatorilor economici sa transmita AC, prop. financiara cu noile valori rez in urma proc de reofertareelectronica.Pt. particip la licit electron op. ec. trebuie sa fie inreg si sa detina certif digital valid pentru acces in sistInform disponib despre echipam electronic folosit, conditiile tehn si modalit concrete de realiz a conectarii, precum si modalit de inreg.la: www.e-licitatie.roDaca 2 sau mai multe oferte clasate pe primul loc contin acelasi pret, autoritatea contractanta va sol ofertantilor care au ofertat cel mai mic preto noua prop financiara in plic inchis, caz in care contractul va fi atrib ofert a carei noua prop financiara are pretul cel mai scazut.Pretul Contractului nu include lucrari?diverse si neprevazute?.Toate doc vor avea: semnatura, data completarii si numele intreg al semnatarului.Cele emise in alta limba trebuie sa fie insotite de traducerea autorizata in limba romana.Acestea vor fi in termen de valabilit la data depuneriiofertelor.Pt doc exprimate in alte monede decat leu, pt conversie, se va folosi rata medie anuala de schimb comunicata de catre Banca CentralaEuropeana(www.ecb.int)pentru anul in care a fost emis documentul.Pt 2012, se va utiliza cursul de schimb dat de BCE din luna anterioara lunii in care este datat si semnat documentul
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
SC Apa Canal SA Sibiu
Adresa postala: str Eschil Nr 6, Localitatea: Sibiu, Cod postal: 550096, Romania, Tel. +40 269218696, Email: [email protected], Fax: +40 269223468
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
18.07.2013 11:19
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer