Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - CL01 - Extinderea si reabilitarea retelelor de alimentare cu apa si canalizare in Municipiul Craiova


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
59.236.888 RON

Castigatorul Licitatiei: TMUCB S.A.
Anunt de atribuire numarul 135102/27.10.2012
Informatii anunt de participare asociat 130012
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Compania deApa Oltenia SA
Adresa postala: str. Brestei, nr.133, Localitatea: Craiova, Cod postal: 200177, Romania, Punct(e) de contact: Stefan Niculescu, Tel. +40 251422117, In atentia: Ricu Marta, Email: [email protected], [email protected], [email protected], Fax: +40 251422263, Adresa internet (URL): www.apaoltenia.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Activitatea principala (activitatile principale) a(le) entitatii contractante
- Ap?
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
CL01- Extinderea si reabilitarea retelelor de alimentare cu apa si canalizare in Municipiul Craiova
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea
Locul principal de executare: Craiova, Judetul Dolj
Codul NUTS: RO411 - Dolj
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Lucrarile incluse in prezentul contract pentru Municipiul Craiova sunt structurate dupa cum urmeaza: - Reabilitare retele de apa in Municipiul Craiova 34.528 m- Extindere si reabilitare retea de canalizare in Municipiul Craiova.- Componenta1 : Cartier Romanescu25.891 m- Componenta 2: Cartier Bariera Valcii 45.847 m
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45232150-8 - Lucrari pentru conducte de alimentare cu apa (Rev.2)
45231300-8-Lucrari de constructii de conducte de apa si de canalizare a apelor reziduale la mare distanta (Rev.2)
45232152-2-Lucrari de constructii de statii de pompare (Rev.2)
45232400-6-Lucrari de constructii de canalizare de ape reziduale (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
59, 236, 889.79RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
CL01
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Da
Anunt de participare
Numarul anuntului in JO: 2012/S84-138943din02.05.2012
Alte publicari anterioare
Numarul anuntului in JO: 2012/S34-055216din18.02.2012
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 14939 Denumirea: CL1 - Extinderea si reabilitarea retelelor de alimentare cu apa si canalizare in municipiul Craiova
V.1) Data atribuirii contractului 24.09.2012
V.2) Numarul de oferte primite 8
Numarul de oferte admisibile 5
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
TMUCB S.A.
Adresa postala: STR. TUDOR ARGHEZI NR 8-10 SECTOR 2, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 020945, Romania, Tel. 3171060, Email: [email protected];[email protected], Fax: 3129542, Adresa internet (URL): WWW.TMUCB.COM
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 92232687.50 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 59236889.79 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Da
Partea din contract care ar putea fi subcontractata
Nu se cunoaste
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): Proiect prioritar strategic privind Programul Operational Sectorial de Mediu Axa prioritara ?Extinderea si modernizarea infrastructurii de apa si apa uzata?
VI.2) Alte informatii
Autoritatea Contractanta poate solicita extinderea perioadei de valabilitate a ofertei. In cazul in care ofertantul isi extinde perioada de valabilitate a ofertei, perioada de valabilitate a garantiei pentru participare, va fi prelungita in mod corespunzator. In situatia in care ofertantul refuza extinderea valabilitatii, acesta va fi exclus din procedura.AC va incheia contractul de achizitie publica in perioada de valabilitate a ofertelor, dar nu mai devreme de 11 zile de la data transmiterii comunicarii privind rezultatul aplicarii procedurii, cf. preved. art 205 din OUG nr. 34/2006.Durata contractului nu include si perioada de notificare a defectiunilor care este de 12 luni cu posibilitatea extinderii cu inca 12 luni, in cazul in care din vina prestatorului nu au fost indeplinite obligatiile contractuale.Autoritatea contractanta va elibera/restitui garantia de participare conform prevederilor art. 88 din H.G. 925/2006.Ofertantul pierde garantia de participare, daca: - isi retrage oferta in perioada de valabilitate a acesteia;
- oferta sa fiind stabilita castigatoare, nu constituie garantia de buna executie in perioada de valabilit. a ofertei;
- oferta sa fiind stabilita castigatoare, refuza sa semneze contractul de achizitie publica in perioada de valabilit. a ofertei.- ofertantul se incadreaza in prevederile art.278^1 din OUG nr.34/2006, in acest caz sumele retinute vor fi cele stabilite prin articolul mentionat mai sus.
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Tribunalul Dolj - Sectia Comerciala
Adresa postala: str. Brestei, nr.12, Localitatea: Craiova, Cod postal: 200420, Romania, Tel. +40 251418612, Email: [email protected], Fax: +40 251419851, Adresa internet (URL): http: //portal.just.ro/InstantaPrezentare.aspx?idInstitutie=63
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
S.C COMPANIA DE APA OLTENIA S.A - Biroul Juridic
Adresa postala: str. Brestei, nr.133, Localitatea: Craiova, Cod postal: 200177, Romania, Tel. +40 0251422117, Email: [email protected], Fax: +40 0251422263, Adresa internet (URL): www.apaoltenia
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
24.10.2012 08:34
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer