Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - CL05 - Extinderea si reabilitarea sistemelor de alimentare cu apa si canalizare menajera in orasul Filiasi


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
25.103.680 RON

Castigatorul Licitatiei: CONSTRUCCIONES LUJAN SA
Anunt de atribuire numarul 135561/12.01.2013
Informatii anunt de participare asociat 132635
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Compania deApa Oltenia SA
Adresa postala: str. Brestei, nr.133, Localitatea: Craiova, Cod postal: 200177, Romania, Punct(e) de contact: Stefan Niculescu, Tel. +40 251422117, In atentia: Marta Ricu, Email: [email protected], [email protected], [email protected], Fax: +40 25/422263, Adresa internet (URL): www.apaoltenia.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Activitatea principala (activitatile principale) a(le) entitatii contractante
- Ap?
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
CL05 - Extinderea si reabilitarea sistemelor de alimentare cu apa si canalizare menajera in orasul Filiasi
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea
Locul principal de executare: Filiasi, jud. Dolj
Codul NUTS: RO411 - Dolj
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Aductiune, reabilit. si extind. retele apa in Filiasi- Gospodarie de apa noua- Extind. retele alim cu apa 18.880 m- Reabilit. retea distrib. apa potabila 454 mReabilit. si extind. canaliz. in Filiasi- Extind canaliz 33.476 m- Reabilit canaliz 1.660 m- SPAU 3 statii- Conducte de refulare 502 m
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45232150-8 - Lucrari pentru conducte de alimentare cu apa (Rev.2)
45232152-2-Lucrari de constructii de statii de pompare (Rev.2)
45232400-6-Lucrari de constructii de canalizare de ape reziduale (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
25, 103, 680.88RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
CL05-2012
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Da
Anunt de participare
Numarul anuntului in JO: 2012/S94-155824din18.05.2012
Alte publicari anterioare
Numarul anuntului in JO: 2012/S34-055217din18.02.2012
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 21486 Denumirea: CL 5 - Reabilitare si extindere retele de apa si canalizare in Filiasi
V.1) Data atribuirii contractului 19.12.2012
V.2) Numarul de oferte primite 10
Numarul de oferte admisibile 6
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
CONSTRUCCIONES LUJAN SA
Adresa postala: str.Jesus , no. 81, Entresuelo, Localitatea: NA, Cod postal: 46007, Spain, Tel. +40 212220959, Email: [email protected], Fax: +40 212220668, Adresa internet (URL): www.trinitycs.com
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 36387575.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 25103680.88 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Da
Partea din contract care ar putea fi subcontractata
Nu se cunoaste
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): Finantarea este asigurata din Fondul de Coeziune in baza Contractului de Finantare pentru Judetul Dolj care a fost incheiat intre Autoritatea de Management pentru Programul Operational Sectorial Mediu (Ministerul Mediului si Padurilor) si S.C COMPANIA DE APA OLTENIA S.A, in calitate de Beneficiar.
VI.2) Alte informatii
Autoritatea Contractanta poate solicita extinderea perioadei de valabilitate a ofertei. In cazul in care ofertantul isi extinde perioada de valabilitate a ofertei, perioada de valabilitate a garantiei pentru participare, va fi prelungita in mod corespunzator. In situatia in care ofertantul refuza extinderea valabilitatii, acesta va fi exclus din procedura.In situatia in care doua sau mai multe oferte contin acelasi pret, Autoritatea Contractanta va solicita ofertantilor care au oferit cel mai mic pret o noua propunere financiara in prin intermediul SEAP. Contractul va fi atribuit ofertantului a carei noua propunere financiara are pretul cel mai scazut.Durata contractului nu include si perioada de notificare a defectiunilor care este de 12 luni cu posibilitatea extinderii cu inca 12 luni, in cazul in care din vina prestatorului nu au fost indeplinite obligatiile contractuale.Autoritatea contractanta va elibera/restitui garantia de participare conform prevederilor art. 88 din H.G. 925/2006.Se recomanda ofertantilor sa inspecteze locatia proiectului pentru a evalua pe propria raspundere cheltuielile, riscurile si datele necesare pentru a pregati oferta.Vizitarea amplasamentelor se va face la o data ce va fi publicata in sectiunea ?documentatie si clarificari? atasata anuntului de participare. Locul de plecare va fi sediul companiei de apa S.C COMPANIA DE APA OLTENIA S.A, str. Brestei, nr. 133Intentia de vizitare a amplasamentelor va fi anuntata in scris cu minim 24 ore inaintea datei stabilite.Participantii la vizita amplasamentelor isi vor asigura mijloacele de transport in vederea efectuarii vizitei.Daca este cazul, ofertantii pot semnala eventualele neconcordante dintre documentatia tehnica pusa la dispozitie si situatia din teren.
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Tribunalul Dolj - Sectia Contencios Administrativ si Fiscal
Adresa postala: str. Brestei, nr.12, Localitatea: Craiova, Cod postal: 200420, Romania, Tel. +40 251418612, Email: [email protected], Fax: +40 251419851, Adresa internet (URL): http: //portal.just.ro/InstantaContact.aspx?idInstitutie=63
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Compania de Apa Oltenia SA - Biroul Juridic
Adresa postala: str. Brestei, nr.133, Localitatea: Craiova, Cod postal: 200177, Romania, Tel. +40 251422117, Email: [email protected], Fax: +40 251422263, Adresa internet (URL): www.apaoltenia.ro
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
08.01.2013 15:16
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer