Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - CL08 - Reabilitare si extindere retele de apa si canalizare in municipiul Bailesti


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
23.142.270 RON

Castigatorul Licitatiei: SC GRUP PRIMACONS S.R.L - lider de asociere
Anunt de atribuire numarul 138672/05.04.2013
Informatii anunt de participare asociat 135268
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Compania deApa Oltenia SA
Adresa postala: str. Brestei, nr.133, Localitatea: Craiova, Cod postal: 200177, Romania, Punct(e) de contact: Stefan Niculescu, Tel. +40 251422117, In atentia: Marta Ricu, Ion Iordache, Marius Creteanu, Email: [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], Fax: +40 251422263, Adresa internet (URL): www.apaoltenia.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Activitatea principala (activitatile principale) a(le) entitatii contractante
- Ap?
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
CL08 - Reabilitare si extindere retele de apa si canalizare in municipiul Bailesti
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea
Locul principal de executare: Municipiul Bailesti, jud. Dolj
Codul NUTS: RO411 - Dolj
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
- Alimentare cu apa: reabilit sursa de apa, reabilit conducte aliment cu apa, extind sistem alimentare cu apa, statie de clorinare noua, contoriz consumat apa, reabilit rezervoare- Canalizare: reabilit retea canaliz, extind retea canaliz, cond de refulare, statii de pompare noi
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45000000-7 - Lucrari de constructii (Rev.2)
45231300-8-Lucrari de constructii de conducte de apa si de canalizare a apelor reziduale la mare distanta (Rev.2)
45232150-8-Lucrari pentru conducte de alimentare cu apa (Rev.2)
45232152-2-Lucrari de constructii de statii de pompare (Rev.2)
45232400-6-Lucrari de constructii de canalizare de ape reziduale (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
23, 142, 270.53RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
CL08-2012
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Da
Anunt de participare
Numarul anuntului in JO: 2012/S174-287775din11.09.2012
Alte publicari anterioare
Numarul anuntului in JO: 2012/S38-061813din24.02.2012
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 6249/27.03.2013 Denumirea: CL08 - Reabilitare si extindere retele de apa si canalizare in municipiul Bailesti
V.1) Data atribuirii contractului 27.03.2013
V.2) Numarul de oferte primite 13
Numarul de oferte admisibile 5
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SC GRUP PRIMACONS S.R.L - lider de asociere
Adresa postala: Str. Pitesti, Nr. 213, Slatina, jude Olt, Localitatea: Slatina, Cod postal: nespecificat, Romania, Tel. +40 249.411.100, Fax: +40 249.432.456
VIALES Y OBRAS PUBLICAS S.A - asociat
Adresa postala: Str. Arcas s/n Poligono Industrial Carretera de Motilla I, cod postal 16004. Cuenca, Spania (Sucursala Bucuresti, B-dul Eroilor, nr.7, sector 5, Localitatea: Cuenca, Cod postal: 16004, Spain, Tel. 034-969232371, Fax: 0034-969210135
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 39677537.50 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 23142270.53 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Da
Partea din contract care ar putea fi subcontractata
Nu se cunoaste
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): Finantarea este asigurata din Fondul de Coeziune in baza Contractului de Finantare pentru Judetul Dolj care a fost incheiat intre Autoritatea de Management pentru Programul Operational Sectorial Mediu (Ministerul Mediului si Padurilor) si S.C COMPANIA DE APA OLTENIA S.A, in calitate de Beneficiar.
VI.2) Alte informatii
Daca doua sau mai multe oferte clasate pe primul loc contin acelasi pret, autoritatea contractanta va solicita ofertantilor care au ofertat cel mai mic pret o noua propunere financiara in plic inchis, caz in care contractul va fi atribuit ofertantului a carei noua propunere financiara are pretul cel mai scazut.Pretul Contractului nu include lucrari?diverse si neprevazute?.Durata contractului nu include si perioada de notificare a defectelor.Toate documentele vor avea: semnatura, data completarii si numele intreg al semnatarului.Cele emise in alta limba trebuie sa fie insotite de traducerea autorizata in limba romana.Acestea vor fi in termen de valabilitate la data depunerii ofertelor.Pentru documentele exprimate in alte monede decat leu, pentru conversie, se va folosi rata medie anuala de schimb comunicata de catre Banca Centrala Europeana(www.ecb.int)pentru anul in care a fost emis documentul.Pentru 2012, se va utiliza cursul de schimb dat de BCE din luna anterioara lunii in care este datat si semnat documentul
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Tribunalul Dolj - Sectia Contencios Administrativ si Fiscal
Adresa postala: str. Brestei, nr.12, Localitatea: Craiova, Cod postal: 200420, Romania, Tel. +40 251418612, Email: [email protected], Fax: +40 251419851, Adresa internet (URL): http: //portal.just.ro/InstantaPrezentare.aspx?idInstitutie=63
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Compania de Apa Oltenia SA - Biroul Juridic
Adresa postala: str. Brestei, nr.133, Localitatea: Craiova, Cod postal: 200177, Romania, Tel. +40 251422117, Email: [email protected], Fax: +40 251422263, Adresa internet (URL): www.apaoltenia.ro
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
04.04.2013 08:28
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer