Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - CL09 - Retele apa si canal Ciupercenii Vechi


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
10.250.207 RON

Castigatorul Licitatiei: POLYSTART IMPEX S.R.L.
Anunt de atribuire numarul 143188/24.01.2014
Informatii anunt de participare asociat 143833
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Compania deApa Oltenia SA
Adresa postala: str. Brestei, nr.133, Localitatea: Craiova, Cod postal: 200177, Romania, Punct(e) de contact: ing. Stefan Niculescu, Tel. +40 251422117, In atentia: Marta Ricu, Marius Creteanu, ,Email: [email protected], [email protected], Fax: +40 251422263, Adresa internet (URL): www.apaoltenia.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Activitatea principala (activitatile principale) a(le) entitatii contractante
- Ap?
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
CL09 - Retele apa si canal Ciupercenii Vechi
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea
Locul principal de executare: com. Ciupercenii Vechi, jud. Dolj
Codul NUTS: RO411 - Dolj
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Lucrarile incluse in contract: 1. Alimentare cu apa1.1 Conducta de aductiune Calafat Ciupercenii Vechi- Conducta de aductiune noua ? 7.916 m1.2 Gospodarie de apa noua- Rezervor cu capacitatea de 300 mc ? 1 buc ;
- Statie de clorare si pavilon de exploatare ? 1 buc- Grup de pompare pt alimentarea cu apa a localitatii Ciuperceni Vechi ? 1 buc1.3 Alimentarea cu apa- Retea de distributie-nouade 12.927 m2. Canalizare menajera- Retea de canalizare-noua de 11.959 m- Statii de pompare ape uzate3 buc- Conducte de refulare 6.004 mSpecificatiile tehnice pentru lucrarile ce vor fi executate sunt detaliate in Capitolul 2 al documentatiei de atribuire.Valoarea estimativa totala a contractului CL 9 ?RETELE DE APA SI CANALIZARE IN CIUPERCENII VECHI?, in suma 16.023.170, 00 lei, fara TVA, este formata din: - valoarea estimata a lucrarii: 15.131.300, 00lei fara TVA- valoarea aferenta procentului de diverse si neprevazute 891.870, 00 lei fara TVAOfertele se vor intocmi cu incadrarea in valoarea estimata a lucrarii, respectiv, suma de 15.131.300, 00lei fara TVA.
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45000000-7 - Lucrari de constructii (Rev.2)
45231300-8-Lucrari de constructii de conducte de apa si de canalizare a apelor reziduale la mare distanta (Rev.2)
45232150-8-Lucrari pentru conducte de alimentare cu apa (Rev.2)
45232152-2-Lucrari de constructii de statii de pompare (Rev.2)
45232400-6-Lucrari de constructii de canalizare de ape reziduale (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
10, 250, 206.85RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
CL09-2013
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 238 Denumirea: CL09 - Retele apa si canal Ciupercenii Vechi
V.1) Data atribuirii contractului 08.01.2014
V.2) Numarul de oferte primite 14
Numarul de oferte admisibile 4
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
POLYSTART IMPEX S.R.L.
Adresa postala: str.Ion Maiorescu nr.4, Localitatea: Craiova, Cod postal: 200185, Romania, Tel. +40 251406466, Email: [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], Fax: +40 251406466, Adresa internet (URL): www.polystart.ro
SC SCADT SA
Adresa postala: Str. Cireasov nr.18, Slatina, Judetul Olt, Localitatea: Slatina, Cod postal: nespecificat, Romania, Tel. +40 249434246, Email: nespecificat, Fax: +40 249434246
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 16023170.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 10250206.85 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Da
Partea din contract care ar putea fi subcontractata
Nu se cunoaste
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): PROGRAMUL OPERATIONAL SECTORIAL MEDIU
VI.2) Alte informatii
Daca doua sau mai multe oferte clasate pe primul loc contin acelasi pret, autoritatea contractanta va solicita ofertantilor care au ofertat cel mai mic pret o noua propunere financiara in plic inchis, caz in care contractul va fi atribuit ofertantului a carei noua propunere financiara are pretul cel mai scazut.Pretul Contractului nu include lucrari ?diverse si neprevazute.Durata contractului nu include si perioada de notificare a defectelor.Toate documentele vor avea: semnatura, data completarii si numele intreg al semnatarului.Cele emise in alta limba trebuie sa fie insotite de traducerea autorizata in limba romana.Acestea vor fi in termen de valabilitate la data depunerii ofertelor.Pentru documentele exprimate in alte monede decat leu, pentru conversie, se va folosi rata medie anuala de schimb comunicata de catre Banca Centrala Europeana(www.ecb.int)pentru anul in care a fost emis documentul.Pentru 2012, se va utiliza cursul de schimb dat de BCE din luna anterioara lunii in care este datat si semnat documentulIn cazul in care ofertantul este o asociere, incadrarea in categoria intreprinderilor mici si mijlocii (IMM) se va analiza cu privire la fiecare asociat in parte. Astfel, daca toti asociatii se incadreaza, in mod individual, in categoria IMM, se va aplica reducerea cu 50% a cerintei privind cuantumul cifrei de afaceri, a garantiei pentru participare si a garantiei de buna executie, conform art. 16(2) din Legea 346/2004.Pentru a beneficia de aceste prevederi, ofertantii vor depune o declaratie pe propria raspundere, conformAnexei din legea 346/ 2004 din care sa rezulte ca se incadreaza in categoria IMM ? urilor.Modul de indeplinire a criteriilor de calificare, de catre ofertanti, se regaseste in Anexa II la Ordinul nr. 509 din 14 septembrie 2011 privind formularea criteriilor de calificare si selectie emis de catre ANRMAP.
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Tribunalul Dolj - Sectia Contencios Administrativ si Fiscal
Adresa postala: str. Brestei, nr.12, Localitatea: Craiova, Cod postal: 200420, Romania, Tel. +40 251418612, Email: [email protected], Fax: +40 251419851, Adresa internet (URL): http: //portal.just.ro/InstantaPrezentare.aspx?idInstitutie=63
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Compania de Apa Oltenia SA - Biroul Juridic
Adresa postala: Str. Brestei, nr.133, Localitatea: Craiova, Cod postal: 200177, Romania, Tel. +40 251422117, Email: [email protected], Fax: +40 251422263, Adresa internet (URL): www.apaoltenia.ro
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
24.01.2014 08:51
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer