Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - CL1 ? Alimentare cu apa si retele de canalizare in Aglomerarea Piatra Neamt


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
73.891.104 RON

Castigatorul Licitatiei: Ocide Construccion SA
Anunt de atribuire numarul 132851/04.10.2012
Informatii anunt de participare asociat 129234
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Compania Judeteana Apa Serv S.A. Neamt
Adresa postala: Str. Lt. Draghescu, Nr. 20, Localitatea: Piatra-Neamt, Cod postal: 610125, Romania, Punct(e) de contact: Sediul Companiei, Tel. +40 233233340-140, In atentia: Stefana Hangan-Stan, Email: [email protected], [email protected], Fax: +40 233218937, Adresa internet (URL): www.apaserv.eu, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Activitatea principala (activitatile principale) a(le) entitatii contractante
- Ap?
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
CL1 ? Alimentare cu apa si retele de canalizare in Aglomerarea Piatra Neamt
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea
Locul principal de executare: Piatra Neamt, Dumbrava Rosie, Alexandru cel Bun
Codul NUTS: RO214 - Neamt
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Aductiune Front Captare I Vaduri catre P.Neamt.Reabil.st.de pompare de la Uzina de Tratare a Apei Batca, SP Castanilor si SP R4.Constr.st.de pompare de la R4 si a st.de repompare Sarata.Ext. retea de alimentare cu apa in P.Neamt si D-va Rosie.
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45231300-8 - Lucrari de constructii de conducte de apa si de canalizare a apelor reziduale la mare distanta (Rev.2)
45100000-8-Lucrari de pregatire a santierului (Rev.2)
45232150-8-Lucrari pentru conducte de alimentare cu apa (Rev.2)
45232152-2-Lucrari de constructii de statii de pompare (Rev.2)
45232400-6-Lucrari de constructii de canalizare de ape reziduale (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
73, 891, 107.06RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economic
- criteriile mentionate in continuare
- criteriile enuntate in caietul de sarcini, in invitatia de a prezenta o oferta sau de a participa la negociere sau in documentul descriptiv
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
CL1
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Da
Anunt de participare
Numarul anuntului in JO: 2011/S2-040954din07.02.2012
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 21569 Denumirea: CL1 ? Alimentare cu apa si retele de canalizare in Aglomerarea Piatra Neamt
V.1) Data atribuirii contractului 27.09.2012
V.2) Numarul de oferte primite 10
Numarul de oferte admisibile 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
Ocide Construccion SA
Adresa postala: str. Clariano nr.16 Mezanin, Localitatea: Valencia, Cod postal: 46021, Spain, Tel. 0213306609, Email: [email protected], Fax: 0213306607
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 82110535.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 73891107.06 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Da
Partea din contract care ar putea fi subcontractata
Nu se cunoaste
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): Extinderea si reabilitarea infrastructurii de apa si apa uzata in judetul Neamt
VI.2) Alte informatii
In cazul in care vor exista mai multe oferte cu punctaje egale, ordinea de prioritate a punctajelor va fi urmatoarea: 1. Punctajul maxim obtinut la factorul de evaluare ?Pretul ofertei?.2.Punctajul maxim obtinut la subfactorul P3
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Tribunalul Neamt Sectia comerciala si contencios administrativa
Adresa postala: Str.Bd. Republicii, nr.16, Localitatea: Piatra Neamt, Cod postal: 610005, Romania, Tel. +40 233212294, Email: [email protected], Fax: +40 233235655, Adresa internet (URL): http: //portal.just.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Oficiul Juridic -Compania Judeteana Apa Serv SA
Adresa postala: str. Lt. Draghiescu, nr.20, Localitatea: Piatra Neamt, Cod postal: 610125, Romania, Tel. +40 233233340, Email: [email protected], Fax: +40 233218937
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
01.10.2012 11:09
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer