Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - CL11 - Extinderea si reabilitarea sistemelor de alimentare cu apa si canalizare menajera in localitatile Dabuleni, Calarasi si Bechet


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
35.373.620 RON

Castigatorul Licitatiei: FIN CONSTRUCT S.R.L.
Anunt de atribuire numarul 142804/08.10.2013
Informatii anunt de participare asociat 140637
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Compania deApa Oltenia SA
Adresa postala: str. Brestei, nr.133, Localitatea: Craiova, Cod postal: 200177, Romania, Punct(e) de contact: Marta Ricu, Tel. +40 251422117, In atentia: Stefan Niculescu, Email: [email protected], [email protected], Fax: +40 251422263, Adresa internet (URL): www.apaoltenia.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Activitatea principala (activitatile principale) a(le) entitatii contractante
- Ap?
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
CL11 - Extinderea si reabilitarea sistemelor de alimentare cu apa si canalizare menajera in localitatile Dabuleni, Calarasi si Bechet
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea
Locul principal de executare: Localitatile Dabuleni, Calarasi si Bechet din judetul Dolj
Codul NUTS: RO411 - Dolj
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
- Extindere sistem de alimentare cu apa in localitatea Calarasi- Extindere sistem de canalizare menajera si colectoare de transfer in localitatea Dabuleni- Extindere sistem de canalizare menajera si colectoare de transfer in localitatea Calarasi- Extindere sistem de canalizare menajera si colectoare de transfer in localitatea BechetValoarea cheltuielilor diverse si neprevazute, fara TVAeste in valoare de 3.728.547 lei
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45000000-7 - Lucrari de constructii (Rev.2)
45231300-8-Lucrari de constructii de conducte de apa si de canalizare a apelor reziduale la mare distanta (Rev.2)
45232150-8-Lucrari pentru conducte de alimentare cu apa (Rev.2)
45232151-5-Lucrari de constructii de renovare a conductelor de apa (Rev.2)
45232400-6-Lucrari de constructii de canalizare de ape reziduale (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
35, 373, 618.53RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
CL11-2013
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Da
Anunt de participare
Numarul anuntului in JO: 2013/S064-107919din30.03.2013
Alte publicari anterioare
Numarul anuntului in JO: 2013/S51-083993din13.03.2013
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 19946 Denumirea: CL11-Ext. si reabilit. sist. de alim. cu apa si canal. in localitati Dabuleni, Calarasi si Bechet
V.1) Data atribuirii contractului 12.09.2013
V.2) Numarul de oferte primite 23
Numarul de oferte admisibile 10
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
FIN CONSTRUCT S.R.L.
Adresa postala: Sat Isalnita, Str. Bisericii, Nr.24, Localitatea: Isalnita, Cod postal: 200591, Romania, Tel. +40 0731838164, Email: [email protected], Fax: +40 0351421960
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 67263779.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 35373618.53 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Da
Partea din contract care ar putea fi subcontractata
Nu se cunoaste
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): Programul Operational Sectorial de Mediu - POS Mediu
VI.2) Alte informatii
Daca doua sau mai multe oferte clasate pe primul loc contin acelasi pret, autoritatea contractanta va solicita ofertantilor care au ofertat cel mai mic pret o noua propunere financiara care se va incarca de ofertantii aflati in aceasta situatie in SEAP, caz in care contractul va fi atribuit ofertantului a carei noua propunere financiara are pretul cel mai scazut.Durata contractului nu include si perioada de notificare a defectelor, perioada de notificare fiind de 12 luni.Documentele emise inalta limba trebuie sa fie insotite de traducerea autorizata in limba romana.Pentru documentele exprimate in alte monede decat leu, pentru conversie, se va folosi rata medie anuala de schimb comunicata de catre Banca Centrala Europeana(www.ecb.int)pentru anul in care a fost emis documentul.In cazul in care ofertantul este o asociere, incadrarea in categoria intreprinderilor mici si mijlocii (IMM) se va analiza cu privire la fiecare asociat in parte. Astfel, daca toti asociatii se incadreaza, in mod individual, in categoria IMM, se va aplica reducerea cu 50% a cerintei privind cuantumul cifrei de afaceri, a garantiei pentru participare si a garantiei de buna executie, conform art. 16(2) din Legea 346/2004. Pentru a beneficia de aceste prevederi, ofertantii vor depune o declaratie pe propria raspundere, conform Anexei din legea 346/ 2004 din care sa rezulte ca se incadreaza in categoria IMM ? urilor.Modul de indeplinire a criteriilor de calificare, de catre ofertanti, se regaseste in Anexa II la Ordinul nr. 509 din 14 septembrie 2011 privind formularea criteriilor de calificare si selectie emis de catre ANRMAP.Orice solicitare de clarificare, inclusiv cele depuse online, va contine in clar toate datele de contact ale ofertantului (denumire, telefon, fax, email, reprezentant legal) si va fi semnata de reprezentantul legal.Clarificarile depuse online sau pe email de catre ofertanti se vor prezenta sub forma de fisiere semnate electronic.
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Tribunalul Dolj - Sectia Contencios Administrativ si Fiscal
Adresa postala: str. Brestei, nr.12, Localitatea: Craiova, Cod postal: 200420, Romania, Tel. +40 251418612, Email: [email protected], Fax: +40 251419851, Adresa internet (URL): http: //portal.just.ro/InstantaPrezentare.aspx?idInstitutie=63
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Compania de Apa Oltenia SA - Biroul Juridic
Adresa postala: str. Brestei, nr.133, Localitatea: Craiova, Cod postal: 200177, Romania, Tel. +40 251422117, Email: [email protected], Fax: +40 251422263, Adresa internet (URL): www.apaoltenia.ro
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
07.10.2013 10:42
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer