Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - CL3 Aductiune Apa Secaselor (Aductiune Sibiu-Ocna Sibiului, Aductiune Ocna Sibiului Miercurea Sibiului)


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
37.217.024 RON

Castigatorul Licitatiei: A.C.I. BISTRITA S.A.
Anunt de atribuire numarul 141458/28.09.2013
Informatii anunt de participare asociat 140426
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
APA - CANAL S.A. SIBIU
Adresa postala: Sibiu, str.Eschil, nr.6, jud.Sibiu, Localitatea: Sibiu, Cod postal: 550096, Romania, Punct(e) de contact: Mihai Banciu, Tel. +40 269222916, Email: [email protected], Fax: +40 269223468, Adresa internet (URL): http: //www.apacansb.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Activitatea principala (activitatile principale) a(le) entitatii contractante
- Ap?
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
CL3 Aductiune Apa Secaselor (Aductiune Sibiu-Ocna Sibiului, Aductiune Ocna Sibiului Miercurea Sibiului)
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Proiectare si executare
Locul principal de executare: Judteul Sibiu
Codul NUTS: RO126 - Sibiu
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Proiectarea si executia unei conducte de aductiune de apa potabila la mare distanta inclusiv rezervoare de inmagazinare si statii de pompare.
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45231300-8 - Lucrari de constructii de conducte de apa si de canalizare a apelor reziduale la mare distanta (Rev.2)
45232150-8-Lucrari pentru conducte de alimentare cu apa (Rev.2)
71322000-1-Servicii de proiectare tehnica pentru constructia de lucrari publice (Rev.2)
71322200-3-Servicii de proiectare a conductelor (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
37, 217, 024.6RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
CL 3
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Da
Anunt de participare
Numarul anuntului in JO: 2013/S011-014333din16.01.2013
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 15467 Denumirea: CL 3 ? ?Aduc?iune Apa Seca?elor? (Aduc?iune Sibiu ? Ocna Sb, Aduc?iune Ocna Sb ? Miercurea Sb)
V.1) Data atribuirii contractului 27.09.2013
V.2) Numarul de oferte primite 12
Numarul de oferte admisibile 5
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
A.C.I. BISTRITA S.A.
Adresa postala: str. Zefirului, nr.1, Localitatea: Bistrita, Cod postal: 420135, Romania, Tel. 0263234229, Email: [email protected], Fax: 0263234230
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 57846054.21 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 37217024.60 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Da
Partea din contract care ar putea fi subcontractata
Valoare fara TVA: 937869.01
Descriere succinta a valorii/procentului din contract care urmeaza sa fie subcontractat
Ofertantul castigatora declarat in oferta ca va subcontracta catre: -SC Grup 4 Instalatii SA 0, 99% din valoarea contractului pentru proiectarea si executia racordurilor si instalatiilor electrice exterioare;
-SC Progir Proiectare Constructii SRL 1, 53% din valoarea contractului pentru proiectarea sistemului de conducte de aductiune si a rezervoarelor de inmagazinare apa.
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): Programul Operational Sectorial de Mediu Axa prioritara " Extinderea si modernizareainfrastructurii de apa si apa uzata"Finantare din Fondul de Coeziune in baza contractului de finantare pentru judetele Sibiu si Brasov incheiat intre Ministerul Mediului si Padurilorsi SC APA-CANAL SA SIBIU , in calitate de beneficiar.
VI.2) Alte informatii
In situatia in care doua sau mai multe oferte contin acelasi pret, Autoritatea Contractanta va solicita ofertantilor care au oferit cel mai mic pret onoua propunere financiara in plic inchis. Contractul va fi atribuit ofertantului a carei noua propunere financiara are pretul cel mai scazut.
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
SC APA-CANAL SA SIBIU-Birou Juridic
Adresa postala: Adresa postala: str. Eschil, nr. 6, Localitatea: Sibiu, Cod postal: 550093, Romania, Localitatea: Sibiu, Cod postal: 550093, Romania, Tel. +40 269222916, Email: [email protected], Fax: +40 269223468
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
27.09.2013 13:30
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer