Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - CL4 Extinderea retelelor de canalizare in Roman si Sabaoani


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
27.389.518 RON

Castigatorul Licitatiei: TRUSTUL DE LUCRARI SPECIALE SI IZOLATII TEHNOLOGICE S.A.
Anunt de atribuire numarul 140556/25.09.2013
Informatii anunt de participare asociat 140275
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Compania Judeteana Apa Serv S.A. Neamt
Adresa postala: Str. Lt. Draghescu, Nr. 20, Localitatea: Piatra-Neamt, Cod postal: 610125, Romania, Punct(e) de contact: Sediul Companiei, Tel. +40 233233340, In atentia: Stefana Hangan-Stan, Email: [email protected], [email protected], Fax: +40 233218937, Adresa internet (URL): www.apaserv.eu, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Activitatea principala (activitatile principale) a(le) entitatii contractante
- Ap?
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
CL4 Extinderea retelelor de canalizare in Roman si Sabaoani
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea
Locul principal de executare: Localitate Municipiul Roman si Comuna Sabaoani
Codul NUTS: RO214 - Neamt
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Canalizare: ? lucrari de extindere a retelolor de canalizare? Construire de statii de pompare ape uzate? Realizarea racordurilor, inclusiv a caminelor de racord
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45000000-7 - Lucrari de constructii (Rev.2)
45100000-8-Lucrari de pregatire a santierului (Rev.2)
45232152-2-Lucrari de constructii de statii de pompare (Rev.2)
45232400-6-Lucrari de constructii de canalizare de ape reziduale (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
27, 389, 517.09RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Da
Anunt de participare
Numarul anuntului in JO: 2012/S224-369413din21.11.2012
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 25439 Denumirea: Asocierea SC TLSIT SA-SC MOLDOCOR SA
V.1) Data atribuirii contractului 18.09.2013
V.2) Numarul de oferte primite 13
Numarul de oferte admisibile 4
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
TRUSTUL DE LUCRARI SPECIALE SI IZOLATII TEHNOLOGICE S.A.
Adresa postala: str.Calistrat Hogas, nr.32, Localitatea: Piatra-Neamt, Cod postal: 610004, Romania, Tel. 0233.211795, Email: [email protected], Fax: 0233.224324
MOLDOCOR S.A.
Adresa postala: Bd.Decebal; nr.73, Localitatea: Piatra-Neamt, Cod postal: 610058, Romania, Tel. 0233/210660, Email: [email protected], Fax: 0233/210589, Adresa internet (URL): www.moldocor.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 50859177.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 27389517.09 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): PROGRAMUL OPERATIONAL SECTORIAL MEDIU Axa prioritara ?Extinderea si modernizarea infrastructurii de apa si apa uzata?
VI.2) Alte informatii
Daca doua sau mai multe oferte clasate pe primul loc con?in acela?i pret, autoritatea contractanta va solicita ofertan?ilor care au ofertat cel mai mic pret o noua propunere financiara in plic inchis, caz in care contractul va fi atribuit ofertantului a carei noua propunere financiara are pre?ul cel mai scazut.
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Tribunalul Neamt Sectia comerciala si contencios administrativa
Adresa postala: B-dul Republicii, nr.16, Localitatea: Piatra Neamt, Cod postal: 610005, Romania, Tel. +40 233212294, Email: [email protected], Fax: +40 233235655, Adresa internet (URL): http: //portal.just.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Oficiul Juridic din cadrul Companiei Judetene Apa Serv S.A.
Adresa postala: Str. Lt. Draghiescu, nr.20, Localitatea: Piatra Neamt, Cod postal: 610125, Romania, Tel. +40 233233340, Email: [email protected], Fax: +40 233218937
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
24.09.2013 11:19
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer