Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - CL5 - Captare Valea lui Bogdan, SPA Breaza si Comarnic, extindere retea de distributie a apei in orasele Breaza si Comarnic, jud. Prahova


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
38.991.840 RON

Castigatorul Licitatiei: Asocierea SC Montin SA- SC Rominserv SRL
Anunt de atribuire numarul 140862/17.10.2013
Informatii anunt de participare asociat 140891
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
HIDRO PRAHOVA S.A.
Adresa postala: STR. STEFAN GRECEANU, NR.1-3, Localitatea: Ploiesti, Cod postal: 100066, Romania, Punct(e) de contact: IONUT CRISTIAN IONESCU -Manager UIP, Tel. +40 244529474, In atentia: IONUT CRISTIAN IONESCU -Manager UIP, Email: [email protected], Fax: +40 244529340, Adresa internet (URL): www.hidroprahova.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Activitatea principala (activitatile principale) a(le) entitatii contractante
- Ap?
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
CL5 - Captare Valea lui Bogdan, SPA Breaza si Comarnic, extindere retea de distributie a apei in orasele Breaza si Comarnic, jud. Prahova
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea
Locul principal de executare: Valea lui Bogdan, Breaza, Comarnic
Codul NUTS: RO316 - Prahova
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Contractul de lucrari ?CL5 - Captare Valea lui Bogdan, SPA Breaza si Comarnic, extindere retea de distributie a apei in orasele Breaza si Comarnic, jud. Prahova? cuprinde toate constructiile necesare pentru executia retelelor de aductiune, a retelelor de distributie si a statiilor de pompare apa potabila din localitatile Breaza si Comarnic.Se vor executa61, 557 km de retele de apa si aductiuni de apa din care 24, 746 km aductiuni si 18 statii de pompare. Proiectul include si reabilitarea a 1, 493 km retele de distributie.
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45000000-7 - Lucrari de constructii (Rev.2)
45232150-8-Lucrari pentru conducte de alimentare cu apa (Rev.2)
45232152-2-Lucrari de constructii de statii de pompare (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
38, 991, 838.5RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Da
Anunt de participare
Numarul anuntului in JO: 2012/S533-383540din04.12.2012
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 7838 Denumirea: CL5 - Captare Valea lui Bogdan, SPA Breaza si Comarnic, extindere retea de distributie a apei in ora
V.1) Data atribuirii contractului 30.08.2013
V.2) Numarul de oferte primite 21
Numarul de oferte admisibile 2
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
Asocierea SC Montin SA- SC Rominserv SRL
Adresa postala: Str Poligonului nr. 3, Localitatea: Ploiesti, Cod postal: 100070, Romania, Tel. 0244532491, Fax: 0244 598873
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 54999788.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 38991838.50 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): Programul Operational Sectorial Mediu Axa 1"Extinderea si modernizarea sistemelor de apa si apa uzata"
VI.2) Alte informatii
Daca doua sau mai multe oferte clasate pe primul loc con?in acela?i pret, autoritatea contractanta va solicita ofertan?ilor care au ofertat cel mai mic pret o noua propunere financiara in plic inchis, caz in care contractul va fi atribuit ofertantului a carei noua propunere financiara are pre?ul cel mai scazut.
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
S.C. HIDRO PRAHOVA S.A.
Adresa postala: Str. Stefan Greceanu nr.1, Localitatea: Ploiesti, Cod postal: 100161, Romania, Tel. +40 244529474, Email: [email protected], Fax: +40 244529340, Adresa internet (URL): www.hidroprahova.ro
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
16.10.2013 11:16
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer