Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - CL6 ? Extinderea si modernizarea Statiei de epurare ape uzate Roman


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
42.994.112 RON

Castigatorul Licitatiei: Passavant Roediger GmbH
Anunt de atribuire numarul 132033/05.12.2012
Informatii anunt de participare asociat 131329
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Compania Judeteana Apa Serv S.A. Neamt
Adresa postala: Str. Lt. Draghescu, Nr. 20, Localitatea: Piatra-Neamt, Cod postal: 610125, Romania, Punct(e) de contact: Sediul Companiei, Tel. +40 233233340, In atentia: Stefana Hangan-Stan, Email: [email protected], [email protected], Fax: +40 233218937, Adresa internet (URL): www.apaserv.eu, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Activitatea principala (activitatile principale) a(le) entitatii contractante
- Ap?
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
CL6 ? Extindereasi modernizareaStatiei de epurare ape uzate Roman
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Proiectare si executare
Locul principal de executare: Roman, jud. Neamt
Codul NUTS: RO214 - Neamt
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Extindereasi modernizareaStatiei de epurare ape uzate Roman conform Documentatiei de Atribuire
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45232420-2 - Lucrari de constructii de statii de epurare a apelor reziduale (Rev.2)
71320000-7-Servicii de conceptie tehnica (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
42, 994, 113RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economic
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Da
Anunt de participare
Numarul anuntului in JO: 2011/S240-389762din14.12.2011
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 26820 Denumirea: ?CL6 - EXTINDEREA SI MODERNIZAREA STATIEI DE EPURARE A APELOR UZATE ROMAN?
V.1) Data atribuirii contractului 28.11.2012
V.2) Numarul de oferte primite 7
Numarul de oferte admisibile 3
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
Passavant Roediger GmbH
Adresa postala: Povernei nr 15-17 sector 1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 10642, Romania, Tel. +40 213167545, Email: [email protected], Fax: +40 213167546, Adresa internet (URL): www.passavant-roediger.de
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 50996302.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 42994113.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Da
Partea din contract care ar putea fi subcontractata
Nu se cunoaste
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): Extinderea si Reabilitarea infrastructurii de apa si apa uzata in Judetul Neamt
VI.2) Alte informatii
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Tribunalul Neamt Sectia comerciala si contencios administrativa
Adresa postala: str. Bd. Republicii nr.16, Localitatea: Piatra Neamt, Cod postal: 610005, Romania, Tel. +40 233212294, Email: [email protected], Fax: +40 233235655, Adresa internet (URL): http: //portal.just.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Oficiul Juridic al Companiei Judetene Apa Serv SA
Adresa postala: str. Lt. Draghiescu, nr.20, Localitatea: Piatra Neamt, Cod postal: 610125, Romania, Tel. +40 233233340, Email: [email protected], Fax: +40 233218937
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
29.11.2012 09:47
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer