Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - CL7 Reabilitare si extindere retele apa si retele de canalizare in Ineu, Siria si Pancota


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
63.189.868 RON

Castigatorul Licitatiei:
Anunt de atribuire numarul 139134/02.08.2013
Informatii anunt de participare asociat 138883
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Compania de Apa Arad S.A.
Adresa postala: Sabin Dragoi Nr. 2-4, Localitatea: Arad, Cod postal: 310178, Romania, Punct(e) de contact: Iacob Banea/Sotoc Ioana, Tel. +40 257270853, In atentia: Iacob Banea/Sotoc Ioana, Email: [email protected] , [email protected], Fax: +40 257270981, Adresa internet (URL): www.caarad.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Activitatea principala (activitatile principale) a(le) entitatii contractante
- Ap?
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
CL7 Reabilitare si extindere retele apa si retele de canalizare in Ineu, Siria si Pancota
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea
Locul principal de executare: Orasul Ineu, orasul Pancota, comuna Siria ? Judetul Arad
Codul NUTS: RO421 - Arad
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Executie lucrari de reabilitare si extindere retele de apa si de canalizare in Ineu, Siria si Pancota, incluzand: - Reabilitare si extindere retea de apa in Ineu, Pancota, Siria si Galsa, L = 42.519 m- Reabilitare si extindere retea de canalizare in Ineu, Pancota, Siria si Galsa, L = 86.775 m- 5 Statii de pompare apa uzata in Ineu, - 5 Statii de pompare apa uzata in Pancota, - 2 Statii de pompare ape uzate in Siria, - 1 Statie de pompare ape uzate in Galsa,
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45231300-8 - Lucrari de constructii de conducte de apa si de canalizare a apelor reziduale la mare distanta (Rev.2)
45111000-8-Lucrari de demolare, de pregatire si de degajare a santierului (Rev.2)
45112000-5-Lucrari de excavare si de terasament (Rev.2)
45120000-4-Lucrari de sondaj si de foraj de recunoastere (Rev.2)
45232423-3-Lucrari de constructii de statii de pompare a apelor reziduale (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
63, 189, 867.53RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economic
- criteriile mentionate in continuare
- criteriile enuntate in caietul de sarcini, in invitatia de a prezenta o oferta sau de a participa la negociere sau in documentul descriptiv
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Da
Anunt de participare
Numarul anuntului in JO: 2012/S188-309793din29.09.2012
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): Proiect prioritar strategic privind Programul Operational Sectorial de Mediu, Axa prioritara 1-?Extinderea si modernizarea infrastructurii de apa si apa uzata in judetul Arad?
VI.2) Alte informatii
Garantia de participare: - virament bancar in favoarea autoritatii contractante in contul RO72 RNCB 0015 0061 5684 0001 - BCR AradFactori de evaluare: 1. Termenele de garantie ofertate nu vor putea depasi termenele de garantie acordate de producator.Ofertantii ai caror oferte vor contine un termen de garantie mai mare decat cel acordat de producator, vor fi punctati doar pentru termenul degarantie acordat de producator.2 Ofertatul declarat castigator va face dovada termenelor de garantie pentru produsele ofertate (pompe apa uzata SPAU 3- 42, 0 l/s, conductePVC DN 250 lungime 77.331 m) prin prezentarea certificatelor de garantie ale produselor emise de producatorul acestora si completate infavoarea autoritatii contractante, respectiv, SC Compania de Apa Arad SA.Ofertantii care nu vor prezenta certificatele de garantie ale produselor ofertate (pompe apa uzata SPAU, conducte PVC ) emise deproducatorul acestora nu vor fi punctati.3. In cazul cand vor exista limitari, conditionari sau restrictii impuse de ofertant la cerintele Caietului de Sarcini oferta va fi declarata ca fiindneconforma, 4.In situatia in care doua sau mai multe oferte intrunesc acelasi punctaj si sunt castigatoare, pentru departajarea ofertelor, autoritateacontractanta va stabili ca fiind castigatoare oferta care va prezenta cel mai mic pret. Daca si preturile sunt egale, autoritatea va solicitaofertantilor in cauza reofertarea pretului in plicuri inchise si sigilate. Clasamentul final se va stabili in urma punctajelor obtinute prin reofertare.
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Oficiul Juridic al SC CAA SA
Adresa postala: str. Sabin Dragoi, nr. 2-4, ,Localitatea: Arad, Cod postal: 310178, Romania, Tel. +40 257278843, Email: [email protected], Fax: +40 257270981, Adresa internet (URL): www.caarad.ro
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
01.08.2013 13:49
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer