Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Cladire noua pentru Palatul Copiilor si Inspectoratul Scolar Judetean Arad


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
24.504.914 RON

Castigatorul Licitatiei: TEHNODOMUS S.A.
Anunt de atribuire numarul 56010/22.10.2009
Informatii anunt de participare asociat 70547
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
INSPECTORATULSCOLAR ALJUDETULUIARAD
Adresa postala: B-DUL DECEBAL 32, Localitatea: Arad, Cod postal: 310124, Romania, Punct(e) de contact: INSPECTORATULSCOLAR ALJUDETULUIARAD, Tel.0257-280008, In atentia: IORDAN NICOLAE, Email: [email protected], Fax: 0257-214746, Adresa internet (URL): www.isjarad.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sauorice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
- Educatie
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Cladire noua pentru Palatul Copiilor si Inspectoratul Scolar Judetean Arad
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea, prin orice mijloace, a unei lucrari, conform cerintelor specificate de autoritatea contractanta
Locul principal de executare: Arad, str. Corneliu Coposu, FN, teren kartodrom
Codul NUTS: RO421 - Arad
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Construirea unei cladiri noi pentru activitati educative ale Palatului Copiilor si activitati ale Inspectoratului Scolar Judetean Arad.
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45214200-2 - Lucrari de constructii de institutii scolare (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
24, 504, 914.52RON TVA inclus(19%)
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economic
Criterii
Pondere
1.
Pretul ofertei
60%
Descriere:
2.
Termen de executie
20%
Descriere:
3.
Garantia acordata lucrarii
20%
Descriere:
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Da
Anunt de participare
Numarul anuntului in JO: 2008/S119-158112din20.06.2008
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 1861 Denumirea: Cladire noua pentru Palatul Copiilor si Inspectoratul Scolar Judetean Arad
V.1) Data atribuirii contractului 7/13/2009
V.2) Numarul de oferte primite 2
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
TEHNODOMUS S.A.
Adresa postala: Str.Petru Rares Nr.28, Localitatea: Arad, Cod postal: 310206, Romania, Tel.0257276775, Email: [email protected], Fax: 0257276445, Adresa internet (URL): www.tehnodomus.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 38886633.92 Moneda: RON Cu TVA inclus TVA(%): 19.00
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 24504914.52 Moneda: RON Cu TVA inclus TVA(%): 19.00
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
DOC. DE ACHIZITIE SE POATE PRELUA CONTRACOST DE LA SEDIUL ISJ ARAD, COMPARTIMENT INVESTITII NU INAINTE DE A SE TRANSMITE O SCRISOARE DE INTENTIE PENTRU CUMPARARE. DOCUMENTATIA SE VA MULTIPLICA SI VA PUTEA FI RIDICATA IN TERMEN DE 5 ZILE DE LA DATA INAINTARII SCRISORII DE INTENTIE
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
CONSILIUL NATIONAL DE SOLUTIONARE A CONTESTATIILOR
Adresa postala: STR. STAVROPOLEOS NR.6 SECTOR 3, Localitatea: BUCURESTI, Cod postal: 030084, Romania, Tel.0040213104641, Fax: 004021304642
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
ISJ Arad - Serviciul Juridic
Adresa postala: B-DUL DECEBAL NR. 32, Localitatea: ARAD, Cod postal: 310124, Romania, Tel.0257 280008, Email: [email protected], Fax: 0257 214746, Adresa internet (URL): www.isjarad.ro
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
21.10.2009 11:22
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer