Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Cleme izolate pentru conductor torsadat joasa tensiune si Cleme, armaturi, console, suport bransament


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
1.324.688 RON

Castigatorul Licitatiei: RECOMPLAST S.R.L.
Anunt de atribuire numarul 138799/10.12.2013
Informatii anunt de participare asociat 142620
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
E. ON MOLDOVA DISTRIBUTIE S.A.
Adresa postala: str Ciurchi nr 146-150, Localitatea: Iasi, Cod postal: 700359, Romania, Punct(e) de contact: Dana Balauca, Tel. +40 232405619, Email: [email protected], Fax: +40 232405316, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Activitatea principala (activitatile principale) a(le) entitatii contractante
- Electricitate
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Cleme izolate pentru conductor torsadat joasa tensiune si Cleme, armaturi, console, suport bransament
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: depozitele E.ON Moldova Distributie SA din Iasi, Suceava, Bacau, Botosani, Vaslui si Piatra Neamt
Codul NUTS: RO213 - Iasi
II.1.3) Anuntul implica
Incheierea unui acord-cadru
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Lot 1 - Cleme izolate pentru conductor torsadat joasa tensiuneLot 2 - Cleme, armaturi, ancore, suport bransament
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
31681410-0 - Materiale electrice (Rev.2)
31682300-3-Echipament de tensiune medie (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
1, 324, 688.26RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Negociere
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economic
- criteriile mentionate in continuare
- criteriile enuntate in caietul de sarcini, in invitatia de a prezenta o oferta sau de a participa la negociere sau in documentul descriptiv
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 207969 Denumirea: Cleme izolate pentru conductor torsadat joasa tensiune
V.1) Data atribuirii contractului 07.11.2013
V.2) Numarul de oferte primite 3
Numarul de oferte admisibile 3
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
RECOMPLAST S.R.L.
Adresa postala: Str. Mesteacanului, nr. 10A, Localitatea: Buzau, Cod postal: 120024, Romania, Tel. 0238 710857, Email: o[email protected], Fax: 0238 710174
IMSAPROIECT SA
Adresa postala: Intr. Magiresti, nr. 5-7, sect. 1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 010925, Romania, Tel. +40 213163929/3163933, Email: [email protected], Fax: +40 213163934, Adresa internet (URL): www.imsaproiect.ro
EXIMPROD GRUP S.R.L..
Adresa postala: Str. Obor, bloc 1C, etaj 1, Localitatea: Buzau, Cod postal: 120025, Romania, Tel. 0238710242, Email: [email protected], [email protected], Fax: 0238710384, Adresa internet (URL): www.eximprod.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 740512.26 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 740512.26 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
1
Contract nr: 205850 Denumirea: Cleme, armaturi, console, suport bransament
V.1) Data atribuirii contractului 06.11.2013
V.2) Numarul de oferte primite 2
Numarul de oferte admisibile 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
ELEROM S.A.
Adresa postala: str.Uzinei de tevi, nr.2, Localitatea: Roman, Cod postal: 611161, Romania, Tel. +40 0233748169, Email: [email protected], Fax: +40 0233748050
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 584176.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 584176.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
2
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
Documentatia de Atribuire este publicata integral in SEAP, anexata prezentei invitatii de participare.In cazul in care vor fi punctaje totale, egale, departajarea ofertelor economice se va face in functie de oferta cu pretul cel mai scazut.Daca si aceste preturi sunt egale, se va solicita o noua oferta financiara, depusa in plic inchis la sediul autoritatii contractante. Termenul de plata propus este de minim 45 zile de la inregistrarea facturii la autoritatea contractanta.
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Organismul competent pentru procedurile de mediere
Curtea de Apel de pe langa Tribunalul Iasi
Adresa postala: Str. Anastasie Panu nr. 25, Localitatea: Iasi, Cod postal: 700024, Romania, Tel. +40 232255907, Email: [email protected]
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
SC E.ON MOLDOVA DISTRIBUTIE SA
Adresa postala: Iasi, str Ciurchi nr 146 -150, Localitatea: Iasi, Cod postal: 700359, Romania
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
10.12.2013 14:55
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer