Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Colectare de deseuri menajere, urbane, industriale si comerciale obisnuite, transportul si depozitarea acestora la rampele de depozitare


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
557 RON

Castigatorul Licitatiei: AMENAJAREA DOMENIULUI PUBLIC SI PRIVAT 4 S.A.
Anunt de atribuire numarul 21321/12.01.2008
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
SECTOR 4 (PRIMARIA SECTORULUI 4 BUCURESTI)
Adresa postala: BD.GEORGE COSBUC, NR. 6-16, SECTOR 4, BUCURESTI, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 040532, Romania, Punct(e) de contact: TIBERIU SLOBODA, Tel.021.336.03.60, Email: [email protected], Fax: 021.336.03.60, Adresa internet (URL): www.ps4.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Colectare de deseuri menajere, urbane, industriale si comerciale obisnuite, transportul si depozitarea acestora la rampele de depozitare
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
16 - Servicii de eliminare a deseurilor si a apelor uzate; salubrizare si servicii similare
Locul principal de prestare: Sector 4
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Colectare de deseuri menajere, urbane, industriale si comerciale obisnuite, transportul si depozitarea acestora la rampele de depozitare
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
90121120-8 - Servicii de colectare a deseurilor menajere (Rev.1)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
557RON TVA inclus(19%)
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Negociere fara anunt de participare
Justificarea alegerii procedurii de negociere fara publicarea prealabila a unui anunt de participare:
• Lucrarile / produsele / serviciile pot fi furnizate numai de un anumit ofertant, din motive tehnice
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economic
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 27395 Denumirea: Colectare de deseuri menajere, urbane, industriale si comerciale obisnuite, transportul si depozitar
V.1) Data atribuirii contractului 11/15/2007
V.2) Numarul de oferte primite 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
AMENAJAREA DOMENIULUI PUBLIC SI PRIVAT 4 S.A.
Adresa postala: Sos. Oltenitei nr. 9, Sector 4, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 041292, Romania, Tel.021/332.10.14, Email: [email protected], Fax: 021/332.24.46
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 800.00 Moneda: RON Cu TVA inclus TVA(%): 19.00
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 557.00 Moneda: RON Cu TVA inclus TVA(%): 19.00
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor (CNSC)
Adresa postala: str. Stavropoleos, nr.6, sector 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel.021.310.46.41, Email: [email protected], Fax: 021.310.46.42, Adresa internet (URL): www.cnsc.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
Curtea de Apel
Adresa postala: Splaiul Independentei, nr.5, sector 4, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 050091, Romania, Tel.021.319.16.88, Email: [email protected], Fax: 021.319.82.46, Adresa internet (URL): http: //portal.just.ro
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Conform prevederilor O.U.G. nr. 34/2006
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Directia Juridica - Serviciul Contencios
Adresa postala: bd. George Cosbuc, nr.6-16, sector 4, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 040532, Romania, Tel.021.335.92.30, int. 147, Email: [email protected]
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
12.01.2008 13:29
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer