Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - COLECTARE, TRANSPORT, ELIMINARE CONTROLATA A DESEURILOR MEDICALE PERICULOASE SPITALICESTI SI AMBALAJE PENTRU COLECTARE


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
51.881 RON

Castigatorul Licitatiei: Stericare Romania S.R.L.
Anunt de atribuire numarul 53208/23.09.2008
Informatii anunt de participare asociat 41727
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
SPITALUL CLINIC JUDETEAN ORADEA
Adresa postala: REPUBLICII 33, Localitatea: Oradea, Cod postal: 410159, Romania, Punct(e) de contact: COSMIN ADRIAN BIBART, Tel.0259- 434406, Email: [email protected], Fax: 0259- 417169
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Organism de drept public
Activitate (activitati)
- Sanatate
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
COLECTARE, TRANSPORT, ELIMINARE CONTROLATA A DESEURILOR MEDICALE PERICULOASE SPITALICESTI SI AMBALAJE PENTRU COLECTARE
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
16 - Servicii de eliminare a deseurilor si a apelor uzate; salubrizare si servicii similare
Locul principal de prestare: SPITAL CLINIC JUDETAEN DE URGENTA ORADEA
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
COLECTARE, TRANSPORT, ELIMINARE CONTROLATA A DESEURILOR MEDICALE PERICULOASE SPITALICESTI SI AMBALAJE PENTRU COLECTARE
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
90524400-0 - Servicii de colectare, de transport si de eliminare a deseurilor spitalicesti (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
51, 880.5RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 12267 Denumirea: COLECTARE TRANSPORT ELIMINARE DESEURI PERICULOASE
V.1) Data atribuirii contractului 8/1/2008
V.2) Numarul de oferte primite 2
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
Stericare Romania S.R.L.
Adresa postala: Sos. Giurgiului, Nr. 5, Localitatea: Jilava, Cod postal: 7002, Romania, Tel.0214570975, Email: [email protected], [email protected], [email protected], Fax: 0214570699
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 51880.50 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
CONSILIUL NATIONAL DE SOLUTIONARE A CONTESTATIILOR
Adresa postala: STR, STAVROPOLEOS NR.6, Localitatea: BUCURESTI, Cod postal: 030084, Romania, Tel.0213104641, Email: [email protected], Fax: 0213104642, Adresa internet (URL): www.cnsc.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Oficiul Juridic al Spitalului Clinic Judetean de Urgenta Oradea
Adresa postala: STR.REPUBLICII NR.33, Localitatea: ORADEA, Cod postal: 410159, Romania, Tel.0259437750, Email: [email protected], Fax: 0259417169
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
23.09.2008 14:45
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer